Muutoksenhaun peruuttamisen peruutus oli uusi muutoksenhakemus, joka hylättiin määräajan jälkeen tehtynä

9.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:35 Ylimääräinen muutoksenhaku – Hakemus menetetyn määräajan palauttamiseksi –Suomen riistakeskuksen päätös – Hirvieläinten pyyntilupa – Hakemuksen peruuttaminen – Peruutusilmoituksen peruuttaminen – Erityisen painava syy

A ja B hakivat 1.6.2020 menetetyn määräajan palauttamista valittaakseen Suomen riistakeskuksen 3.7.2019 tekemästä hirvieläinten pyyntilupapäätöksestä. Hakijoiden mukaan pyyntilupaan sisältyi hakijoiden omistamia alueita, joilla ei ollut enää voimassa metsästysoikeuden vuokrasopimusta tai joilla sellaista sopimusta ei ollut koskaan ollutkaan. He peruuttivat hakemuksensa 23.8.2021. He ilmoittivat 24.8.2021 peruuttavansa tekemänsä peruutuksen.

A:n ja B:n oli näin menetellessään katsottava tehneen 24.8.2021 uuden hakemuksen menetetyn määräajan palauttamiseksi. Uusi hakemus oli tehty oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 115 §:n 2 momentissa tarkoitetun vuoden määräajan jälkeen. Hakemus hylättiin.

Ks. KHO 1960 II 550 ja KHO 14.12.2020 taltionumero H 987/2020.

KHO:2022:35

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments