Liikennevirhemaksu ei ollut täytäntöönpantavissa kun siitä oli valitettu – rangaistuksenluonteinen seuraamus täytäntöönpantavissa vasta lainvoimaisena

2.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poh­jois-Suo­men HAO: Liikennevirhemaksu – Liikennerikkomus – Täytäntöönpanoa koskeva määräys – Täytäntöönpanokelpoisuus

Poliisi oli määrännyt A:lle ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun ja hylännyt tämän tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan liikennevirhemaksua ei tarvinnut maksaa, jos hallinto-oikeus keskeytti täytäntöönpanon käsitellessään valitusta. A oli valituksen yhteydessä vaatinut täytäntöönpanon kieltämistä.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei liikennevirhemaksu ollut täytäntöönpanokelpoinen valituksen ollessa vireillä hallinto-oikeudessa. Näin ollen täytäntöönpanoa ei ollut tarpeen kieltää tai keskeyttää.

syyttömyysolettaman mukainen lähtökohta on, että rangaistuksenluonteinen seuraamus on täytäntöönpantavissa vasta ratkaisun saavutettua lainvoiman.

Poh­jois-Suo­men HAO 28.2.2022 252/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments