Kiinteistön välitystehtäviä ei ollut mahdollista antaa muiden kuin välitysliikkeen palveluksessa olevien suoritettaviksi

8.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:33 Kiinteistöjen ja asuntojen välitysliikkeet – Vastaavan hoitajan velvollisuus huolehtia toiminnan harjoittamisesta lainmukaisesti – Oikeus harjoittaa välitystoimintaa – Välitystehtävien suorittaminen – Välittäjä – Välitysliikkeen palveluksessa oleminen – Yhteistyösopimus – Varoitus

Kiinteistönvälitysketjuun kuuluva välitysliike oli tehnyt yhteistyösopimuksia, joiden perusteella välittäjät saivat käyttää ketjun kiinteistönvälityskonseptia. Sopimuksen mukaan välittäjät eivät olleet työsuhteessa välitysliikkeeseen, vaan toimivat itsenäisesti ja laskuttivat toimeksiantojen hoitamisesta syntyneet provisiot erillisen laskutusyhtiön avulla.

Aluehallintovirasto oli antanut välitysliikkeelle varoituksen, koska sopimuksen perusteella välitysliikkeen nimissä välitystehtäviä suorittaneet henkilöt eivät olleet välitysliikkeen palveluksessa. Hallinto-oikeus oli kumonnut päätöksen katsoen, että välittäjät olivat välitysliikelaissa tarkoitetulla tavalla välitysliikkeen palveluksessa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että välitysliikelaissa tarkoitettu toiminta on erityisesti säänneltyä toimintaa, jota saa harjoittaa vain laissa säädetyin tavoin välitysliikkeeksi rekisteröity yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö. Välitysliikkeen vastaavalle hoitajalle säädetty velvollisuus huolehtia välitystoiminnan lainmukaisuudesta edellytti, että vastaavalla hoitajalla oli todellinen ja välitön mahdollisuus ohjata ja valvoa toimintaa sekä puuttua siinä ilmeneviin epäkohtiin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että välitysliikelaissa viitatulla palveluksessa olemisella tarkoitettiin välitysliikkeeseen työsuhteessa olevia ja liikkeen johtoon kuuluvia henkilöitä. Välitysliikkeen ulkopuolisina sopimuskumppaneina välitystehtäviä itsenäisesti suorittavien henkilöiden ei katsottu olevan säännöksessä tarkoitetulla tavalla välitysliikkeen palveluksessa eikä tällaiseen henkilöön rinnastettavissa. Välitystehtäviä ei ollut mahdollista antaa muiden kuin välitysliikkeen palveluksessa olevien suoritettaviksi.

Välitysliikkeen toiminnassa oli menetelty aluehallintoviraston toteamalla tavalla välitysliikelain vastaisesti. Hallinto-oikeus päätös kumottiin ja aluehallintoviraston päätös varoituksen antamisesta saatettiin voimaan. Äänestys 3–2.

KHO:2022:33

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments