Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.3.2020 Oikeusuutiset

KKO äänesti kiinteistönvälittäjän vahingonkorvausvastuusta

KKO:2020:26 Kiinteistönvälitys – Kiinteistönvälittäjä – Selonotto- ja tiedonantovelvollisuus – Vahingonkorvaus Ostajat olivat ostaneet juuri putkiremontoidusta rakennuksesta asunnon. Ostajat vaativat myyjän käyttämältä välitysliikkeeltä vahingonkorvausta, koska se oli laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajille tiedon putkiremontista johtuvasta maksuosuudesta. Ostajat eivät olleet ymmärtäneet, että heidän maksettavakseen tulisi muuta kuin esitteessä ja kauppakirjassa ilmoitettu velaton kauppahinta.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kko-aanesti-kiinteistonvalittajan-vahingonkorvausvastuusta/
3.4.2019

Liiton nimittämät edustajat

Asianajajaliiton edustajia liiton ulkopuolisissa asiantuntijaryhmissä Airaksinen, Tuukka (varajäsen Paloheimo, Hanna): PRH:n teollisoikeusasiamies-lautakunta, 1.7.2017–30.6.2020 Etelämäki, Olli: sidosryhmäyhteistyö huumausainerikoksissa Helsingin käräjäoikeudessa, syksy 2019– Haapa-aho, Tiina: YKS-tutkimushankkeen ohjausryhmän jäsen Helenius, Mikko: sidosryhmäyhteistyö huumausainerikoksissa Helsingin käräjäoikeudessa, syksy 2019– Keskitalo, Petri: Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta Lehtinen, Tuomas: Suomen Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen, 1.1.2019–31.12.2021 Lampenius, Mari:…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/puolustamme-perusoikeuksia/liiton-nimittamat-edustajat/
24.10.2016 Oikeusuutiset

Yritysten välinen sopimus kiinteistönvälitystoimista toisen lukuun – maksettu korvaus onkin palkkaa

KHO:2016:154 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Työkorvaus – Kiinteistönvälitystoiminta – Välitysliikerekisteri A Oy harjoitti kiinteistönvälitystoimintaa A Oy:n ja alalla franchising-yrittäjänä toimineen C Oy:n välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti siten, että välityssopimukset tehtiin C Oy:n nimiin ja välityspalkkiot ja asiakasvarat ohjattiin C Oy:n tilille. C Oy maksoi A Oy:lle palkkion, josta C…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/yritysten-valinen-sopimus-kiinteistonvalitystoimista-toisen-lukuun-maksettu-korvaus-onkin-palkkaa/
8.10.2015 Oikeusuutiset

Kaavasta annettu puutteellinen tieto oikeutti ostajan saamaan vahingonkorvausta

KKO:2015:72 Kiinteistön kauppa – Vallintavirhe – Hinnanalennus Kiinteistönvälitys – Vahingonkorvaus Myyjä oli ilmoittanut ostajille, että kaupan kohde sijaitsi alueella, jolle oli hyväksytty kaavarunko, ja että kiinteistö oli siinä asuinkäyttöön tarkoitettua aluetta. Myyjä ei ollut kertonut, että osa kiinteistöstä oli kaavarungossa osoitettu uimaranta- ja venevalkama-alueeksi. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/kaavasta-annettu-puutteellinen-tieto-oikeutti-ostajan-saamaan-vahingonkorvausta/