Kaavasta annettu puutteellinen tieto oikeutti ostajan saamaan vahingonkorvausta

8.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:72

Kiinteistön kauppa – Vallintavirhe – Hinnanalennus
Kiinteistönvälitys – Vahingonkorvaus

Myyjä oli ilmoittanut ostajille, että kaupan kohde sijaitsi alueella,
jolle oli hyväksytty kaavarunko, ja että kiinteistö oli siinä
asuinkäyttöön tarkoitettua aluetta. Myyjä ei ollut kertonut, että osa
kiinteistöstä oli kaavarungossa osoitettu uimaranta- ja
venevalkama-alueeksi. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin
perustein katsottiin, että kiinteistössä oli maakaaren 2 luvun 18 §:n 1
momentin 4 kohdassa tarkoitettu vallintavirhe. Vrt. KKO:2001:74

Ostajilla oli oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

Jätä kommentti

  Tilaa  
Ilmoita