Välitystehtäviä hoitavien ei tarvitse olla työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa kiinteistönvälitysliikkeeseen

24.8.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hämeenlinnan HaO: Kiinteistöjen ja asuntojen välitys – Varoitus – Palveluksessa olo

Aluehallintovirasto oli antanut kiinteistönvälitysliike X:lle varoituksen, koska sen vastaava hoitaja oli laiminlyönyt välitysliikelain 5 §:n 1 momentin mukaisen velvollisuuden. Aluehallintoviraston mukaan kiinteistönvälitysliike X oli toiminut vastoin välitysliikelain 5 §:ä, jonka perusteella välitystehtäviä suorittavien henkilöiden tulee olla välitysliikkeen palveluksessa. Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen.

Asiassa oli kysymys siitä, täyttyikö välitysliikelain 5 §:n 1 momenttiin sisältyvä palveluksessa oloa koskeva vaatimus kiinteistönvälitysliikkeen, välittäjän ja laskutuspalveluyhtiön välillä solmitun yhteistyösopimuksen perusteella. Mainitulla palveluksessa oloa koskevalla vaatimuksella tarkoitetaan välitysliikelain esitöiden mukaan lähtökohtaisesti välitysliikkeeseen työsuhteessa olevia henkilöitä, jotka suorittavat välitystehtäviä. Palveluksessa olon arvioinnissa asiassa ratkaiseva merkitys on välitysliikkeen johto- ja valvontaoikeuden ulottuvuudella. Asiassa saadun selvityksen perusteella välittäjät olivat yhteistyösopimuksen perusteella kiinteistönvälitysliike X:n palveluksessa välitysliikelain tarkoittamalla tavalla. Asiassa ei ollut ratkaisevaa merkitystä sillä, miten kiinteistönvälitysliike X:n ja välittäjän välistä suhdetta työsopimuslain nojalla on arvioitava. Aluehallintovirasto ei käyttämällään perusteella voinut antaa välitysliikkeelle varoitusta.

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments