Hovioikeudesta poisjääneen valittajan valitusta ei olisi tullut jättää sillensä hänen jäätyä saapumatta pääkäsittelyyn

21.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:20 Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto – Pääkäsittely hovioikeudessa – Poissaolo oikeudesta vastaajana

Hovioikeudessa valittajana ollut rikosasian vastaaja oli kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn uhalla, että valitus voidaan jättää sillensä, jos hän ei saavu pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti, tai mikäli hän käyttää asiamiestä, uhalla että asia voidaan hänen henkilökohtaisesta poissaolostaan huolimatta ratkaista. Hovioikeus jätti pääkäsittelyssä asiamiehen edustamana olleen vastaajan valituksen sillensä.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että valitusta ei olisi saanut jättää sillensä. Sen sijaan hovioikeuden olisi pitänyt arvioida, voidaanko pääkäsittely toimittaa vastaajan poissaolosta huolimatta tai onko asiassa järjestettävä uusi pääkäsittely vastaajan kuulemiseksi. Hovioikeudessa tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi hovioikeuden ratkaisu poistettiin ja asia palautettiin hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. (Ään.)

10. Nykyisen sääntelyn perusteluissa (HE 200/2017 vp s. 41–42) on todettu, että rikosasian vastaajan valitusta ei voida hänen henkilökohtaisesta poissaolostaan huolimatta jättää osaksikaan sillensä, jos hän on lähettänyt sijaansa asiamiehen.

KKO:2022:20

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments