KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi: Oikeusvaltiolla on kysyntää erityisesti epävarmuuden aikana

12.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Epävarmuuden aika on omiaan lisäämään oikeusvaltion kysyntää. Tuomioistuinten on oltava etulinjassa lisäämässä ihmisten luottamusta siihen, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja että ratkaisut perustuvat lakiin.

Vuosittaisen hallintotuomioistuinpäivän tänään avannut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi käsittelee puheessaan oikeusvaltiota yhteiskunnallisen luottamuksen rakentamisen välineenä.

Presidentti Kuusiniemi muistuttaa, että oikeusvaltio on meitä kaikkia varten.

”Oikeusvaltio maksaa, oikeusvaltiossa tuomioistuin saattaa kumota päätöksiä, jotka mahdollistavat investointeja ja talouden elpymistä, tuomioistuinkäsittely ottaa aikansa. Lääke tähän ei kuitenkaan ole valitusoikeuksien poistaminen tai niiden käyttämisen tekeminen mahdottomaksi korkeilla oikeudenkäyntimaksuilla tai suhteettomalla kuluriskillä. Lääke on tuomioistuinten riittävä resursointi ja tuomioistuinten oma vastuu pitää prosessinsa tehokkaana.”

Kuusiniemi on huolissaan erityisesti korona-aikana korostuneesti esiin tulleesta vallanjaon hämärtymisestä. Tuomioistuinten päätökset pohjautuvat eduskunnan säätämiin lakeihin, eivät tuomareiden omiin mieltymyksiin.

”Vallanjako on keskeinen osa demokratiaa ja oikeusvaltiota. Hallintotuomioistuimen tehtävänä on ratkaista, onko viranomaisen päätös lainmukainen. Asia on ratkaistava lakien mukaan oikeudenmukaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä, johon maan hallituksella tai muillakaan ulkopuolisilla ei ole valtaa puuttua. Jos lait eivät mahdollista päätöksentekijöiden tarpeellisiksi arvioimia rajoituksia, lakeja on muutettava.”

Viime vuoden aikana oikeusvaltiokeskustelu on kohonnut keskustelunaiheeksi myös mediassa. Presidentti Kuusiniemi pitää tärkeänä, että kansalaisille muodostuu käsitys oikeusvaltion tärkeydestä sekä sen uhkatekijöistä ja niiden torjumisesta. Oikeusvaltio ei kuulu vain oikeuslaitoksen agendalle vaan kansalaisyhteiskunnan jokapäiväiseen käsitteistöön. Kysymys on demokratiasta, vallanjaosta ja tuomioistuinten riippumattomuudesta.

Tuomioistuimen riippumattomuus ei ole tuomioistuinta varten vaan sitä varten, että ihmiset saavat asiansa käsitellyksi oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä kohtuullisessa ajassa.

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi: Oikeusvaltiolla on kysyntää erityisesti epävarmuuden aikana

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments