Itä-Suomen hallinto-oikeus: Suojelupoliisin Tiitisen lista pysyy salassa kunnes salassapitoaika päättyy

23.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suo­men HAO: Asiakirjajulkisuus – Suojelupoliisi – Valtion turvallisuus – Tiedustelupalvelu – Luottamuksellinen tietojenvaihto – Salassapitoaika – Ns. Tiitisen lista

Suojelupoliisi oli hylännyt yksityishenkilön tekemän tietopyynnön niin sanotusta Tiitisen listasta. Hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpano perehtyi asiakirjaan suojelupoliisin tiloissa. Hallinto-oikeus hylkäsi yksityishenkilön valituksen.

Hallinto-oikeus totesi, että asiakirja oli annettu suojelupoliisille siinä tarkoituksessa, että asiakirjasta ilmenevä tieto edistäisi suojelupoliisin edellytyksiä huolehtia tehtäväkuvansa mukaisesti valtion turvallisuuden ylläpitämisestä. Asiakirja oli saatu osana kansainvälistä luottamukselliseksi tarkoitettua tiedustelupalveluiden välistä tietojenvaihtoa. Luottamukselliseksi tarkoitettujen toisen valtion viranomaiselta saatujen tietojen luovuttaminen voi vaikuttaa kielteisesti kansainvälisten tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden luottamukseen ja halukkuuteen luovuttaa tietoja suojelupoliisille. Tietojen saamatta jääminen heikentäisi suojelupoliisin edellytyksiä hoitaa valtion turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä tehtäviä ja siten vaarantaa valtion turvallisuutta. Ei ollut ilmeistä, että tiedon antaminen tietopyynnön kohteena olevasta asiakirjasta ei vaaranna valtion turvallisuutta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 9 kohdan salassapito-olettamaan perustuvassa vahinkoedellytyslausekkeessa tarkoitetulla tavalla. Mainittu asiakirja oli sellainen suojelupoliisin arkistoon kuuluva, eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta sisältävän asetuksen 1 momentin 4 kohdassa mainittu poliisiviranomaisen toimesta hankittu valtion turvallisuuden ylläpitämistä koskeva asiakirja, jota koski julkisuuslain voimaantulosäännösten perusteella edelleen voimassa oleva valtioneuvoston päätös 16.6.1981 salassapitoajan pidentämisestä 35 vuodella. Suojelupoliisi oli siten voinut hylätä tietopyynnön sillä perusteella, että pyydetty asiakirja on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 9 kohdan perusteella salassa pidettävä eikä salassapitoaika ole kulunut.

Itä-Suo­men HAO 16.2.2022 317/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments