Vaa­san hal­lin­to-oi­keus on hy­län­nyt yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen sul­ku­pää­tös­tä kos­ke­vat täy­tän­töön­pa­no­kiel­to­vaa­ti­muk­set

4.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 23.12.2021 tekemällään päätöksellä määrännyt tartuntatautilain nojalla asiakas- ja osallistujatiloja suljettaviksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella 25.12.2021-7.1.2022. Vaasan hallinto-oikeus on tänään 3.1.2022 antamallaan välipäätöksellä hylännyt päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä kuntosalien ja muiden yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettävien sisäliikuntatilojen osalta koskevat vaatimukset. Välipäätös liittyy kolmeen hallinto-oikeudessa vireillä olevaan valitusasiaan.

Välipäätöksessä hallinto-oikeus on katsonut, että huomioon ottaen aluehallintoviraston valituksenalaisen päätöksen luonne ja kiireellisyys, päätöksen perusteena oleva selvitys sekä asiassa muutoin ilmenneet seikat, aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanoa ei valituksissa esitetyn johdosta ole ollut syytä keskeyttää vaadituilta osin.

Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasiat myöhemmin.

Lehdistötiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments