Säätiö ei voinut ylläpitää sääntöihinsä kuulumatonta tarkoitusta varten erillistä rahastoa

19.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:13 Säätiö – Valvonta – Säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus – Säätiön hallinnoima rahasto – Rahaston tarkoitus – Tarkoitusten eroavuus – Säätiön tarkoitusta vastaamaton rahaston toiminta

A:n säätiön tarkoituksena oli tietyn taiteilijakodin säilyttäminen ja sen kokoelmien kartuttaminen. A:n säätiö hallinnoi perustamaansa B:n omakatteista rahastoa, jonka varat A:n säätiö oli saanut lahjoituksena. B:n rahaston tarkoituksena oli sen sääntöjen mukaan tieteiden ja taiteiden tukeminen sekä suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämisen edistäminen. Lisäksi rahaston tarkoituksena oli edistää maaseudun yritystoiminnan ja taloushistorian tutkimusta ja julkistamista erityisesti torppari- ja sukuhistorialliselta osalta. B:n rahaston varat oli sen sääntöjen mukaan pidettävä erillään A:n säätiön varoista.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n säätiön toiminta ollut säätiön sääntöjen tarkoituksen vastaista sillä perusteella, että sen hallinnoiman B:n rahaston sääntöjen mukainen tarkoitus ei vastannut A:n säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että säätiön säännöistä ilmenevät säätiön tarkoitus ja toimintamuodot ja muut sääntöjen määräykset määrittävät sen, mikä toiminta on säätiölle sallittua. Säätiölain 1 luvun 2 §:n 1 momentin vaatimus säätiön tarkoitusta edistävästä toiminnasta edellytti, että säätiön hallinnoiman rahaston tarkoitus sisältyy säätiön sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen. Merkitystä ei ollut sillä seikalla, että rahaston varat pidettiin erillään säätiön varoista.

Kun A:n säätiön säännöissä yksityiskohtaisesti määritelty tarkoitus ei kattanut B:n rahaston sääntöjen mukaista tarkoitusta ja kun B:n rahaston sääntöjen noudattaminen johti A:n säätiön sääntöjen vastaiseen toimintaan, A:n säätiön toiminta ei ollut sen sääntöjen mukaista ja oli siten säätiölain vastaista. Patentti- ja rekisterihallitus oli voinut määrätä säätiölain 14 luvun 9 §:n nojalla A:n säätiön päättämään toimenpiteistä saattaakseen toimintansa vastaamaan säätiölakia ja säätiön tarkoitusta.

KHO:2022:13

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments