Kun verovapaa invataksi oli muutettu ajoneuvoksi, josta autoveroa ei ollut suoritettava, omistajalle ei ollut määrättävä autoveroa

19.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:14 Autovero – Verovapaus – Invataksi – Rakenteen ja käyttötarkoituksen muutos – Linja-auto – Maksuunpanon edellytykset

Asiassa oli kysymys siitä, oliko invataksiksi 26.10.2016 rekisteröidystä ja siten autoverosta vapaasta ajoneuvosta suoritettava autoveroa, kun ajoneuvo oli 18.7.2017 muutoskatsastettu sellaiseksi linja-autoksi, joka ei autoverolain (1482/1994) 1 §:n perusteella kuulunut lain soveltamisalaan. Ajoneuvon käyttö invataksina oli päättynyt muutoskatsastukseen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vaikka ajoneuvo oli poistettu invataksikäytöstä ennen laissa säädetyn neljän vuoden käyttöajan päättymistä, jäljellä olevan veron maksuunpano olisi johtanut siihen lain tarkoitusta vastaamattomaan lopputulokseen, että autoveron soveltamisalan ulkopuolisessa käytössä olevaa ajoneuvoa olisi rasittanut autovero. Näin olen ja koska invataksi oli sen rakenteen ja käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena muutettu sellaiseksi ajoneuvoksi, josta autoveroa ei ollut suoritettava, ajoneuvon omistajalle ei ollut määrättävä maksettavaksi invataksin käyttötarkoituksen muutoksen johdosta autoverolain 48 §:ssä säädettyä jäljellä olevaksi veroksi katsottavaa veroa. Hallinto-oikeuden ja Liikenteen turvallisuusviraston päätökset, joissa oli katsottu, että autovero oli muutoskatsastuksen perusteella tullut maksuunpanna, kumottiin.

KHO:2022:14

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments