Generic filters
Exact matches only
14.2.2024 Oikeusuutiset

Virheellistä autoveropäätöstä ei purettu verovelvollisen passiivisuuden johdosta

KHO:2024:17 Ylimääräinen muutoksenhaku – Autoverotus – Purku – Menettelyvirhe – Selvitysvelvollisuus – Purkukynnys – Omaisuudensuoja – Verovelvollisen passiivisuus Hallinto-oikeus oli asiassa esitetyn uuden selvityksen johdosta kumonnut Verohallinnon päätöksen autoverotuksen oikaisuvaatimusasiassa ja palauttanut asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Verohallinnon uudelleenkäsittelyn jälkeen tekemä lainvoimaiseksi tullut päätös oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa purkuhakemuksen kohteena. Korkein hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/virheellista-autoveropaatosta-ei-purettu-verovelvollisen-passiivisuuden-johdosta/
7.6.2023 Oikeusuutiset

Autoveron vientipalautusta ei ollut otettava huomioon laskettaessa suoritettavan ALV-marginaaliveron perustetta.

KHO:2023:60 Arvonlisävero – Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus – Voittomarginaali – Veron peruste – Autoveron vientipalautus A Oy harjoitti uusien ja käytettyjen ajoneuvojen vähittäiskauppaa. Suomessa tapahtuvan myynnin lisäksi yhtiö myi käytettyjä ajoneuvoja Suomesta toisiin EU-maihin. Yhtiö kuljetti ajoneuvon ostajalle toiseen EU-maahan ja haki tämän jälkeen maasta viemästään ajoneuvosta autoverolain 29 §:ssä tarkoitetun…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/autoveron-vientipalautusta-ei-ollut-otettava-huomioon-laskettaessa-suoritettavan-alv-marginaaliveron-perustetta/
27.4.2023 Oikeusuutiset

Vanhan tuontiauton vienti toiseen EU-maahan ei johtanut autoveron vientipalautukseen

KHO:2023:36 Autoverotus – Vientipalautus – Omistusajoneuvo – Ajoneuvon käyttöikää koskeva rajoitus – Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus – Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu A oli vuonna 2015 tuonut Suomeen toisesta jäsenvaltiosta hankkimansa käytetyn ajoneuvon, rekisteröinyt sen täällä tieliikenteeseen ja maksanut ajoneuvosta kannetun autoveron. Vuonna 2017 A oli hakenut Verohallinnolta autoveron vientipalautusta,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/vanhan-tuontiauton-vienti-toiseen-eu-maahan-ei-johtanut-autoveron-vientipalautukseen/
19.1.2022 Oikeusuutiset

Kun verovapaa invataksi oli muutettu ajoneuvoksi, josta autoveroa ei ollut suoritettava, omistajalle ei ollut määrättävä autoveroa

KHO:2022:14 Autovero – Verovapaus – Invataksi – Rakenteen ja käyttötarkoituksen muutos – Linja-auto – Maksuunpanon edellytykset Asiassa oli kysymys siitä, oliko invataksiksi 26.10.2016 rekisteröidystä ja siten autoverosta vapaasta ajoneuvosta suoritettava autoveroa, kun ajoneuvo oli 18.7.2017 muutoskatsastettu sellaiseksi linja-autoksi, joka ei autoverolain (1482/1994) 1 §:n perusteella kuulunut lain soveltamisalaan. Ajoneuvon käyttö…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/kun-verovapaa-invataksi-oli-muutettu-ajoneuvoksi-josta-autoveroa-ei-ollut-suoritettava-omistajalle-ei-ollut-maarattava-autoveroa/
2.11.2021 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua asiassa, jossa toisesta EU-maasta maahantuotu auto myydään takaisin toiseen EU-maahan. Olisiko autoveroa tullut palauttaa?

KHO:2021:153 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Autoverotus – Vientipalautus – Omistusajoneuvo – Ajoneuvon käyttöikää koskeva rajaus – Tavaroiden vapaa liikkuvuus – Autoveron suhteuttaminen ajoneuvon käyttöaikaan jäsenvaltiossa – Syrjivän verotuksen kielto A oli hankkinut toisesta unionin jäsenvaltiosta käytetyn ajoneuvon, jonka hän oli tuonut Suomeen ja rekisteröinyt täällä tieliikenteeseen. Käytettyään ajoneuvoa Suomessa noin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-asiassa-jossa-toisesta-eu-maasta-maahantuotu-auto-myydaan-takaisin-toiseen-eu-maahan-olisiko-autoveroa-tullut-palauttaa/
3.9.2021 Oikeusuutiset

Myös Portugalilla ongelmia tuontiauojen verotuksen suhteen

Court of Justice of the European Union Judgment in Case C–169/20 Commission v Portugal (Vehicle tax) The rules for calculating the registration tax on second–hand vehicles imported into Portugal infringe the principle of the free movement of goods National legislation does not ensure that imported second–hand vehicles are subject to…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/myos-portugalilla-ongelmia-tuontiauojen-verotuksen-suhteen/
25.2.2021 Oikeusuutiset

Kun auton käyttöönotosta piti ilmoittaa autoverotusta varten ennen sen ottamista käyttöön, alkoi syyteoikeuden vanhentuminen käyttöönottamisesta eikä käytön päätymisestä

THO:2021:1 Veropetos – Syyteoikeuden vanhentuminen A:n syyksi oli käräjäoikeudessa luettu veropetos, koska hän oli ennen ajoneuvon käyttöön ottamista Suomessa laiminlyönyt autoverotuksen toimittamista varten säädetyn ilmoitusvelvollisuuden ajoneuvon käyttöön ottamisesta, mistä syystä autovero oli jäänyt määräämättä. Kysymys siitä, oliko A menettelyllään syyllistynyt veropetokseen ja mikä näissä olosuhteissa on mahdollisen veropetoksen tekoaika sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kun-auton-kayttoonotosta-piti-ilmoittaa-autoverotusta-varten-ennen-sen-ottamista-kayttoon-alkoi-syyteoikeuden-vanhentuminen-kayttoonottamisesta-eika-kayton-paatymisesta/
20.12.2014 Oikeusuutiset

KHO: tuontiautojen päästöperusteinen autoverotus saattaa johtaa syrjivyyteen

KHO:lta kaksi ratkaisua asiasta Vuoden 2008 alusta lukien uusien Suomessa rekisteröitävien autojen autovero on määräytynyt autojen hiilidioksidipäästöjen perusteella. Autoverolain mukaan tätä samaa järjestelmää sovelletaan myös käytettyinä Suomeen mainitun ajankohdan jälkeen tuotuihin autoihin. Päästöperusteisen järjestelmän soveltaminen tuontiautoihin voi kuitenkin johtaa siihen, että Suomen markkinoilla on ennen vuotta 2008 tänne rekisteröityjä vastaavia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kho-tuontiautojen-paastoperusteinen-autoverotus-saattaa-johtaa-syrjivyyteen/
27.12.2013 Oikeusuutiset

Vanhan väärän autoveron purkaminen edellytti erityisen painavia syitä, joita ei tapauksessa ilmennyt

KHO:2013:199 Autovero – Autoverolle suoritettava arvonlisävero – Elv – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – EU-oikeuden vastaisuus – Valtion vahingonkorvausvelvollisuus – Tehokkuusperiaate – Vastaavuusperiaate – Oikeusvarmuus – Oikeusvoima – Lainvoimaisuus Tulli oli määrännyt A:n käytettynä 23.11.2003 Saksasta maahantuomasta henkilöautosta kannettavaksi autoveroa ja autoverosta suoritetta­vaa arvonlisäveroa. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 2.12.2006 taltionumero…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/vanhan-vaaran-autoveron-purkaminen-edellytti-erityisen-painavia-syita-joita-ei-tapauksessa-ilmennyt/
9.2.2013 Oikeusuutiset

Vuoden 1999 Jaguar-henkilöauton maahantuontivero oli syrjivä.

Kouvolan HaO: Autovero Veroprosentti Syrjintäkielto Oikeuskysymyksenä asiassa oli, muodostuuko vuonna 2010 käytettynä Suomeen tuodun vuonna 1999 käyttöönotetun Jaguar-merkkisen ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus syrjiväksi Suomessa vuonna 1999 ensirekisteröityihin ajoneuvoihin verrattuna. Samanikäisen Suomessa ensirekisteröidyn ajoneuvon veroprosentti on määritelty vuonna 1999 voimassa olleen autoverolain (1482/1994) mukaan auton hankinta-arvoon perustuen. Autoverolain 6 a §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/vuoden-1999-jaguar-henkiloauton-maahantuontivero-oli-syrjiva/