Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.6.2023 Oikeusuutiset

Autoveron vientipalautusta ei ollut otettava huomioon laskettaessa suoritettavan ALV-marginaaliveron perustetta.

KHO:2023:60 Arvonlisävero – Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus – Voittomarginaali – Veron peruste – Autoveron vientipalautus A Oy harjoitti uusien ja käytettyjen ajoneuvojen vähittäiskauppaa. Suomessa tapahtuvan myynnin lisäksi yhtiö myi käytettyjä ajoneuvoja Suomesta toisiin EU-maihin. Yhtiö kuljetti ajoneuvon ostajalle toiseen EU-maahan ja haki tämän jälkeen maasta viemästään ajoneuvosta autoverolain 29 §:ssä tarkoitetun…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/autoveron-vientipalautusta-ei-ollut-otettava-huomioon-laskettaessa-suoritettavan-alv-marginaaliveron-perustetta/
27.4.2023 Oikeusuutiset

Vanhan tuontiauton vienti toiseen EU-maahan ei johtanut autoveron vientipalautukseen

KHO:2023:36 Autoverotus – Vientipalautus – Omistusajoneuvo – Ajoneuvon käyttöikää koskeva rajoitus – Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus – Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu A oli vuonna 2015 tuonut Suomeen toisesta jäsenvaltiosta hankkimansa käytetyn ajoneuvon, rekisteröinyt sen täällä tieliikenteeseen ja maksanut ajoneuvosta kannetun autoveron. Vuonna 2017 A oli hakenut Verohallinnolta autoveron vientipalautusta,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/vanhan-tuontiauton-vienti-toiseen-eu-maahan-ei-johtanut-autoveron-vientipalautukseen/
19.1.2022 Oikeusuutiset

Kun verovapaa invataksi oli muutettu ajoneuvoksi, josta autoveroa ei ollut suoritettava, omistajalle ei ollut määrättävä autoveroa

KHO:2022:14 Autovero – Verovapaus – Invataksi – Rakenteen ja käyttötarkoituksen muutos – Linja-auto – Maksuunpanon edellytykset Asiassa oli kysymys siitä, oliko invataksiksi 26.10.2016 rekisteröidystä ja siten autoverosta vapaasta ajoneuvosta suoritettava autoveroa, kun ajoneuvo oli 18.7.2017 muutoskatsastettu sellaiseksi linja-autoksi, joka ei autoverolain (1482/1994) 1 §:n perusteella kuulunut lain soveltamisalaan. Ajoneuvon käyttö…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/kun-verovapaa-invataksi-oli-muutettu-ajoneuvoksi-josta-autoveroa-ei-ollut-suoritettava-omistajalle-ei-ollut-maarattava-autoveroa/
2.11.2021 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua asiassa, jossa toisesta EU-maasta maahantuotu auto myydään takaisin toiseen EU-maahan. Olisiko autoveroa tullut palauttaa?

KHO:2021:153 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Autoverotus – Vientipalautus – Omistusajoneuvo – Ajoneuvon käyttöikää koskeva rajaus – Tavaroiden vapaa liikkuvuus – Autoveron suhteuttaminen ajoneuvon käyttöaikaan jäsenvaltiossa – Syrjivän verotuksen kielto A oli hankkinut toisesta unionin jäsenvaltiosta käytetyn ajoneuvon, jonka hän oli tuonut Suomeen ja rekisteröinyt täällä tieliikenteeseen. Käytettyään ajoneuvoa Suomessa noin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-asiassa-jossa-toisesta-eu-maasta-maahantuotu-auto-myydaan-takaisin-toiseen-eu-maahan-olisiko-autoveroa-tullut-palauttaa/
3.9.2021 Oikeusuutiset

Myös Portugalilla ongelmia tuontiauojen verotuksen suhteen

Court of Justice of the European Union Judgment in Case C–169/20 Commission v Portugal (Vehicle tax) The rules for calculating the registration tax on second–hand vehicles imported into Portugal infringe the principle of the free movement of goods National legislation does not ensure that imported second–hand vehicles are subject to…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/myos-portugalilla-ongelmia-tuontiauojen-verotuksen-suhteen/
25.2.2021 Oikeusuutiset

Kun auton käyttöönotosta piti ilmoittaa autoverotusta varten ennen sen ottamista käyttöön, alkoi syyteoikeuden vanhentuminen käyttöönottamisesta eikä käytön päätymisestä

THO:2021:1 Veropetos – Syyteoikeuden vanhentuminen A:n syyksi oli käräjäoikeudessa luettu veropetos, koska hän oli ennen ajoneuvon käyttöön ottamista Suomessa laiminlyönyt autoverotuksen toimittamista varten säädetyn ilmoitusvelvollisuuden ajoneuvon käyttöön ottamisesta, mistä syystä autovero oli jäänyt määräämättä. Kysymys siitä, oliko A menettelyllään syyllistynyt veropetokseen ja mikä näissä olosuhteissa on mahdollisen veropetoksen tekoaika sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kun-auton-kayttoonotosta-piti-ilmoittaa-autoverotusta-varten-ennen-sen-ottamista-kayttoon-alkoi-syyteoikeuden-vanhentuminen-kayttoonottamisesta-eika-kayton-paatymisesta/
13.9.2018 Oikeusuutiset

Työnantajan virolaista leasing-autoa kuljettanut työntekijä ei ollut vastuussa autoverosta

KHO:2018:127 Autovero – Vastuu autoverosta – Ulkomainen leasingauto – Käyttöönotto Suomessa – Yritystoiminta – Työntekijä – Kuljettaja E Leasing AS ja B Oü olivat tehneet Virossa rekisteröidystä pakettiautosta leasingsopimuksen, jonka nojalla B Oü:llä oli oikeus käyttää ajoneuvoa myös Suomessa. Ajoneuvon käyttäjäksi oli tällöin nimetty B Oü:n hallituksen jäsen D, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/tyonantajan-virolaista-leasing-autoa-kuljettanut-tyontekija-ei-ollut-vastuussa-autoverosta/
5.2.2018 Oikeusuutiset

Virolaisen yhtiön osakastoimitusjohtajalla samanlainen oikeus työsuhdeauton verottomaan käyttöön kuin työntekijällä

KHO:2018:21 Autovero – Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa – Osakkeenomistaja – Toimitusjohtaja Suomessa vakituisesti asuva A oli ollut virolaisen B OÜ:n osakkeenomistaja ja toimitusjohtaja. A oli marraskuussa 2014 hakenut Tullilta autoverolain 34 c §:ssä tarkoitettua lupaa B OÜ:n hänelle antaman työsuhdeajoneuvon väliaikaiseen verottomaan käyttöön Suomessa. Tulli oli hylännyt A:n hakemuksen,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/virolaisen-yhtion-osakastoimitusjohtajalla-samanlainen-oikeus-tyosuhdeauton-verottomaan-kayttoon-kuin-tyontekijalla/
12.9.2017 Oikeusuutiset

Autoveron määrääminen ei estänyt syytettä veroilmoituksen laiminlyönnistä

HelHO:2017:10 Veropetos Ne bis in idem -kielto Autoverotuspäätös Vientipalautus Koska A on laiminlyönyt autoveroilmoituksen tekemisen, Tulli on pakkoverotusmenettelyssä määrännyt A:n maksettavaksi autoveroa 8.760,01 euroa, eikä A:lla ole oikeutta vientipalautukseen, vaikka A on kuljettanut ajoneuvon pois Suomesta. Näin ollen A:n maksettavaksi on tosiasiassa määrätty 1.405,39 euron asemasta 8.760,01 euroa siitä, että…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/autoveron-maaraaminen-ei-estanyt-syytetta-veroilmoituksen-laiminlyonnista/
8.5.2017 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus arvioi vahvennetussa kokoonpanossa autoveron laskutapaa

Helsingin HAO: Autovero – Veron osuus – Veroprosentti – Maahan tuotu ajoneuvo – Verottomat erät – Toimituskulut – Tarvikkeet – EU-oikeus – Syrjivyys Asiassa oli kysymys uuden auton kokonaisarvoon sisältyvien, mutta verotusarvoon kuulumattomien valittajan määrittelemien verottomien erien vaikutuksesta käytettynä maahantuotavan auton niin sanottuun historialliseen veron osuuteen. Valittaja vaati, että verottomat…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/hallinto-oikeus-arvioi-vahvennetussa-kokoonpanossa-autoveron-laskutapaa/