Käräjätuomari hylkäsi syytteen ja teki samantien poliisille rikosilmoituksen asianomistajien edustajista

27.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskansleri saattoi käräjätuomarin tietoon käsityksensä, jonka mukaan tuomarin olisi tullut kertoa käräjäoikeuden johdolle poliisille tekemästään tutkintapyynnöstä. Käräjätuomari oli hylännyt törkeää petosta koskeneen syytteen ja lähettänyt samana päivänä virkasähköpostistaan ja tuomarin allekirjoituksellaan poliisille tutkintapyynnön, jossa epäiltiin, että rikosasiassa asianomistajana olleissa vakuutusyhtiössä työskennelleet olivat syyllistyneet rikokseen. Asia tuli apulaisoikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoitukselle.

Tuomarin tärkein puheenvuoro virassaan käsittelemästään asiasta ilmenee tuomioistuimen ratkaisusta. Tuomareille on taattu samat vapaudet kuten muillekin yhteiskunnan jäsenille, mutta tuomareiden on kaikessa toiminnassaan otettava huomioon tuomarin viranhoitoon liittyvän puolueettomuuden ylläpitäminen. Tuomarin tekemä tutkintapyyntö liittyi hänen itsensä ratkaisemaan asiaan ja tämä saattaa muodostua ongelmalliseksi tuomioistuimen puolueettomuudelle. Yksiselitteistä estettä rikosilmoituksen tekemiselle ei kuitenkaan voida asettaa, vaan tuomarin tekemän rikosilmoituksen merkitystä asianmukaiselle viranhoidolle tulee arvioida tapauskohtaisesti ottaen huomioon muun ohella tutkintapyynnön sisältö ja muut olosuhteet.

Asiassa ei ilmennyt aihetta epäillä käräjätuomarin olleen esteellinen käsittelemään ja ratkaisemaan rikosasiaa tekemänsä tutkintapyynnön johdosta. Käräjäoikeuden virkamiehenä käräjätuomarin olisi kuitenkin tullut saattaa viraston johdon tietoon tekemänsä tutkintapyyntö ottaen huomioon käräjäoikeudessa päällikkötuomarille määrätyt tehtävät. Tutkintapyyntö ei liittynyt lainkäyttöasian ratkaisemiseen, vaan tuomari oli ilmoittaessaan epäilemästään rikoksesta toiminut oma-aloitteisesti käräjäoikeuden virkamiehenä.

Käräjätuomarin tekemä rikosilmoitus

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments