Asianajaja joutui kuluvastuuseen haettuaan selvästi virheellisisllä perusteilla turvaamistointa

31.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2021:18 Oikeudenkäyntikulut – Oikeudenkäyntiasiamiehen korvausvastuu

Käräjäoikeus oli velvoittanut asianajaja A:n korvaamaan päämiehensä kanssa yhteisvastuullisesti J:n oikeudenkäyntikulut turvaamistoimen hakemista koskevassa asiassa. Kysymys oikeudenkäyntiasiamiehen kuluvastuun edellytyksistä.

A:n esittämät hakemuksen laatimisen taustaa koskeneet perusteet eivät vaikuta edellä selvitettyyn hovioikeuden arvioon siitä, että turvaamistoimihakemus oli ollut oikeudellisesti arvioituna selvästi virheellinen. Kuluvastuuta koskevan säännöksen tarkoitus on tehostaa avustajan velvollisuuksia toimia oikeudenkäyntisäännösten mukaisesti. Hovioikeus katsoo, ettei tässä arviossa voida antaa ratkaisevaa merkitystä oikeudellisesti selvästi perusteettoman toimenpiteen taustatekijöille. Selvästi perusteettoman hakemuksen laatimisen taustalla olevat ymmärrettävät tai hyväksyttävätkään motiivit eivät ole peruste vapauttaa avustaja kuluvastuusta säännöksen soveltamisedellytysten muuten täyttyessä. Hakemusta laadittaessa oli ollut mahdollista huomioida perusteettomasta hakemuksesta mahdollisesti seuraava kuluvastuu ja punnita tätä taloudellista riskiä suhteessa hakemuksen tavoitteeseen.

Hel­HO:2021:18

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments