Vastaa kyselyyn julkisuuslain toimivuudesta

11.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö selvittää kyselyllä, miten oikeus saada asiakirjoja ja tietoja viranomaiselta toteutuu käytännössä.

Perustuslaissa turvatun julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Tätä julkisuusperiaatetta toteutetaan käytännössä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, niin kutsutun julkisuuslain, kautta. 

Julkisuuslaissa säädetään jokaisen oikeudesta saada viranomaiselta tietoja. Laki sääntelee sekä asiakirjojen että tietojen julkisuutta. Käytännössä tiedonsaantioikeus voidaan toteuttaa joko pyytämällä viranomaisen hallussa olevia, tallennettuja tietoja tai pyytämällä viranomaisella oleva asiakirja.

Nyt avatulla kyselyllä selvitetään eri tahojen näkemyksiä julkisuuden toteutumisesta ja lainsäädännön selkeydestä, digitalisaation vaikutuksesta julkisuusperiaatteen toteutumiseen sekä julkisuusperiaatteen ja henkilötietojen suojan välisestä suhteesta. Lisäksi tiedustellaan tietopyyntöjä tehneiltä kokemuksia julkisuuslain toimivuudesta. 

Kysely liittyy julkisuuslain ajantasaistamisen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on, että lainsäädäntö olisi nykyistä selkeämpää ja toimivampaa ja vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin.

Kysely on auki otakantaa.fi:ssäLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä 4.2.2022 saakka.

Vastaa kyselyyn julkisuuslain toimivuudesta

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments