Vahingon määrä arvioitiin, kun siitä ei vaikeudetta ollut saatavilla näyttöä

9.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:87 Vahingonkorvaus – Korvauksen määrääminen – Korvattava vahinko – Puhdas varallisuusvahinko

Yhtiön tilivaroja oli ollut takavarikoituna ja sittemmin ulosmitattuna usean vuoden ajan ennen kuin virheelliset verotuspäätökset oli kumottu. Yhtiöltä ulosmitatut varat oli palautettu veronkantolain (609/2005) 22 §:n mukaisella korolla lisättynä.

Kun yhtiö ei ollut esittänyt uskottavaa näyttöä saamatta jääneistä sijoitustuotoista tai muusta vahingosta, joka sille oli aiheutunut varojen käyttömahdollisuuksien menettämisestä, eikä sellaista näyttöä olisi ollut vaikeudetta saatavilla, vahingon määrä arvioitiin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin nojalla. Yhtiölle ei katsottu aiheutuneen veronkantolain 22 §:n mukaista korkoa suurempaa vahinkoa. (Ään.)

KKO:2021:87

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments