Sijoitusvakuutuksesta saadun tulon ilmoittamattajättäminen katsottiin tahalliseksi

31.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2021:16 Veropetos – Törkeä veropetos – Tahallisuus – Rangaistuksen määrääminen – rangaistuksen mittaaminen

Vastaaja oli palauttanut verovuodelta 2014 esitäytetyn veroilmoituksen, josta oli puuttunut kokonaisuudessaan ulkomaisesta sijoitussidonnaisesta henkivakuutussopimuksesta kertynyt tulo. Hovioikeus katsoi, että koska vastaaja oli palauttanut esitäytetyn veroilmoituksen verottajalle ja jättänyt siinä ilmoittamatta kokonaan yhdestä tulolajista saamansa tulot, sovellettavaksi ei voinut tulla rikoslain 29 luvun 1 §:n 3 kohdan tarkoittama passiivinen veropetos. Vastaajan menettely arvioitiin rikoslain 29 luvun 1 §:n 2 kohdan salaamista koskevan tekotunnusmerkin perusteella tahalliseksi. Menettely täytti törkeän veropetoksen tunnusmerkistön, eikä käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistusta ollut aihetta alentaa.

Hel­HO:2021:16

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments