KKO äänesti vahvennetussa jaostossa oliko sen aiempi ratkaisu perustunut ilmeisen väärään lain soveltamiseen

16.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:89 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa – Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko

Hakemuksessa vaadittiin Korkeimman oikeuden tuomion (KKO 2019:9) osittaista purkamista sillä perusteella, että tuomiossa oli sovellettu aravalainsäädäntöä ilmeisesti väärin siltä osin kuin asiassa esitetty vahingonkorvausvaatimus oli osaksi hylätty. Korkein oikeus hylkäsi hakemuksen ratkaisusta ilmenevillä perusteilla. (Ään. 6 – 3 – 1)

ilmeisesti vääränä lain soveltamisena ei voida pitää sitä, että asian ratkaisemisessa on nojauduttu myös todistustaakkaa koskevaan oikeusohjeeseen sen sijaan, että asiaa olisi arvioitu pelkästään asiaa koskevien aineellisten säännösten perusteella.

KKO:2021:89

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments