Osakas oli vastuussa asbestivahingosta, vaikka isännöitsijäntodistuksesta puuttui maininta todetusta asbestista

15.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2021:8 Vahingonkorvaus – Syy-yhteys – Isännöitsijäntodistus – Asbesti

Myytyä huoneistoa koskevaan isännöitsijäntodistukseen ei ollut merkitty sitä, että asunto-osakeyhtiön rakennusten tietyissä rakenteissa oli tehdyissä asbestikartoituksissa todettu olevan asbestia. Hovioikeus katsoi, että huoneistoa koskevaan isännöitsijäntodistukseen olisi tullut merkitä asbestikartoituksiin perustuvat rakennusten tiettyjä rakenteita koskevat asbestihavainnot asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 27 §:n 2 momentin 2-kohdan ja osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 11-kohdan nojalla.

Ostaja A:lle oli kuitenkin kauppakirjassa ja muutoin isännöitsijän sekä urakoitsijan toimesta annettu tieto siitä, että A:n tulee ilmoittaa kunnossapito- ja muutostyöt taloyhtiölle sekä toimittaa yhtiölle myös remonttia koskeva työselitys ennen remontin tekemistä. Myös A:n oli täytynyt saamiensa tietojen perusteella ymmärtää, että nämä tiedot olivat olleet tarpeen sen varmistamiseksi, että tarvittavat asbestikartoitukset suoritetaan ennen suunniteltuja purkutöitä. Hovioikeus katsoi, että A oli tietoisesti jättänyt asbestikartoituksen suorittamatta ja siten omalla huolimattomuudellaan aiheuttanut asbestivahingon. Asunto-osakeyhtiö ei näin ollen ollut omalla huolimattomuudellaan myötävaikuttanut asbestivahinkoon, vaikka isännöitsijäntodistusta oli pidettävä sisällöltään puutteellisena.

Vaa­HO:2021:8

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments