Henri Halila sai Asianajajaliiton Säätiön pro gradu -palkinnon

1.11.2021 | Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiön ensimmäinen pro gradu -palkinto myönnettiin lokakuussa Henri Halilalle, joka tutki työssään esteellisyyttä modernissa asianajotoiminnassa. Säätiö palkitsee ansiokkaita oikeustieteen pro gradu -tutkielmia vuosittaisella palkinnolla, jonka arvo on 5 000 euroa.

Henri Halila tutki pro gradu -tutkielmassaan, miten kansainväliset esteellisyyssääntelyjärjestelmät soveltuisivat Suomen olosuhteisiin. Erityisen huomion kohteena oli ns. kiinan muuri eli menettely, jossa esteellisyys ei koske koko toimistoa, jos tiedonsaanti on tietyin ehdoin rajattu.

Halilan tutkimusaihe osoittautui hyvin ajankohtaiseksi, sillä esteellisyyskysymykset ovat Pohjoismaissa kuuma keskustelunaihe. Myös Asianajajaliitto on pohtinut muutostarvetta esteellisyyssäännöksiinsä.

– Tulevaisuudessa digitalisaation, tekoälyn ja muiden suurten muutosten myötä voi olla tarvetta merkittävälle esteellisyyssääntelyn uudistamiselle, Halila pohtii.

Pro gradun aihe innosti Halilaa siinä määrin, että hän valmistelee samasta aiheesta myös väitöskirjaa. Asianajajaliiton Säätiön myöntämän palkinnon hän näkee hienona huomionosoituksena oikeustieteen opiskelijoille.

Asianajajaliiton Säätiö myöntää apurahoja tutkimukseen ja opintoihin. Lisätietoja: https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/myonnamme-apurahoja/

Kuvassa Henri Halila, kuva Susanna Kekkonen
Helsingin yliopisto, Porthania. Asianajajaliiton Säätiön palkitsema OTM Henri Halila. Kuva: Susanna Kekkonen.