TIVI: Tuomioistuinten määrärahat vuodelle 2022 eivät vastaa tarvetta

1.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtion budjettiesitys vuodelle 2022 on valmistunut. Esityksessä ei osoiteta tarvitta­vaa lisärahoitusta tuomioistuimille.

Tuomioistuinvirasto esitti 19,5 miljoonan euron tasokorotusta tuomioistuinlaitoksen henkilöstöresursseihin sekä yli 11 miljoonan euron lisärahoitusta ICT-menojen kasvuun. Oikeusministeriö esitti tuomioistuimille 10 miljoonan euron lisäystä. Tänään hyväksytyssä vuoden 2022 budjetissa osoitetaan tuomioistuinlaitokselle budjettiriihessä tehdyillä päätöksillä kuitenkin vain noin 4,5 miljoonaa euron lisäystä.

2,74 miljoonaa euroa osoitetaan näytön keskittämiseen käräjäoikeuksiin eli videotallennusjärjestelmään. Laittoman uhkauksen muuttuminen virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi lisää rahoitusta 0,385 miljoonaa euroa.

Tuomioistuinten käsittelyaikojen lyhentämiseen osoitettiin 1 miljoona ja 0,5 miljoonaa euroa väliaikaisiin lisäresursseihin ympäristölupien käsittelyyn.

Koska vuoden 2022 budjettiesityksen määrärahat eivät vastaa tarvetta, asioiden käsittelyajat tuomioistuimissa pitenevät entisestään.

”Merkittävimmät menot tuomioistuinlaitoksessa muodostuvat henkilöstöstä, eikä siitä tuomioistuinten työmäärä huomioiden voida säästää. Seuraavaksi käymme tulosneuvottelut tuomioistuinten kanssa, eikä tilanne näytä helpolta”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola kommentoi.

Tilanne on erittäin vaikea tuomioistuinten ja myös Tuomioistuinviraston resurssien kannalta. Henkilöstöresurssit eivät ole tällä hetkellä riittävät suhteessa tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määriin. Kysymys on siis tuomioistuinten perusrahoituksen riittämättömyydestä.

Tuomioistuinvirasto muistuttaa, että tuomioistuinlaitoksen keskeinen rooli oikeusturvan toteuttajana tulee ottaa huomioon toimintaedellytyksistä ja erityisesti määrärahoista päätettäessä. Tuomioistuimilla on velvollisuus ratkaista kaikki käsiteltäväksi tulevat asiat riippumatta käytettävissä olevista resursseista.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments