Selvitys: Oikeusavun tulorajoissa muutostarpeita

29.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusavun tulorajoja tulisi nostaa vastaamaan paremmin tämänhetkistä väestön tulotasoa. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn selvityksen perusteella noin 800 euron käyttövarat kuukaudessa voisivat olla oikeasuhtainen summa, jolla oikeusapua voisi saada ilman omavastuuosuutta.

Tulorajojen noston seurauksena potentiaalisena uutena asiakasryhmänä olisivat keskituloiset henkilöt, joilla on tarvetta oikeusapuun esimerkiksi perheoikeudellisissa tai asuntokauppaan liittyvissä riidoissa.

Nettotulot oikeusavun myöntämisen perusteena

Selvityksen mukaan monien oikeusapua tarvitsevien tilanne oikeusavun saamisessa paranisi, mikäli oikeusavun myöntämisen perusteena otettaisiin huomioon pelkästään hakijan nettotulot nykyisin tehtävän käyttövaralaskelman sijaan. Tulorajoja pitäisi lisäksi tarkistaa säännöllisesti yleisen tulotason muuttuessa.

Haastatellut asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat toivoivat, että käyttövarojen laskemista yksinkertaistettaisiin, tulorajoja nostettaisiin eikä oikeusavun omavastuuprosenttiin vaikuttaisi esimerkiksi henkilön asumismuoto omistusasunnossa tai vuokra-asunnossa. Lisäksi oikeusapua pitäisi voida myöntää nykyistä laajemmin eri asiaryhmiin.

Oikeusturvavakuutuksen merkitys

Noin 80 prosentilla 15 vuotta täyttäneistä henkilöistä oli selvityksen mukaan oikeusturvavakuutus kotivakuutuksen yhteydessä. Kuitenkaan noin yhdeksällä kymmenestä oikeusapua saavista henkilöistä ei ollut oikeusturvavakuutusta. Siten julkinen oikeusapu on tärkeä instrumentti turvaamaan kansalaisten yhdenvertaista kohtelua.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimuksen ovat laatineet Matti Tolvanen, Tarja Koskela, Matias Huhtilainen, Mika Sutela, Miisa Törölä ja Emilia Eskelinen.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments