Kunnanhallituksen jäsenen olisi tullut siirtyä yleisön joukkoon kun valtuusto käsitteli tilapäisen valiokunnan asettamista hallituksen mahdollista erottamista varten

11.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:141 Kunnallisasia – Esteellisyys valtuustossa – Valtuutettu – Kunnanhallituksen jäsen – Tilapäinen valiokunta – Luottamus valtuuston puheenjohtajistoon – Valtuuston puheenjohtajiston esteellisyys – Luottamus kunnanhallitukseen – Kunnanhallituksen jäsenen esteellisyys – Läsnäolo valtuuston kokouksessa

Kunnanvaltuustolle oli tehty aloite tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään, nauttivatko kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta. Valtuusto oli päättänyt, että tilapäistä valiokuntaa ei aseteta.

Päätös ei koskenut valtuuston puheenjohtajistoa kuntalain 97 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti. Puheenjohtajistoon kuuluneet valtuutetut eivät olleet olleet esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon.

Valtuuston kokoussalissa paikalla olleen kunnanhallituksen jäsenen esteellisyyttä tuli arvioida hallintolain nojalla. Tilapäisen valiokunnan asettamista koskeva päätöksenteko on ollut valmisteluvaihe kunnanhallituksen mahdolliselle erottamiselle. Kunnanhallituksen jäsentä oli pidettävä asiassa asianosaisena ja siten hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella esteellisenä.

Valtuustosalissa saapuvilla ollut kunnanhallituksen jäsen oli merkitty pöytäkirjaan läsnä olevaksi kunnanhallituksen jäsenenä. Hän ei ollut tuonut esteellisyyttään esille eikä se muutoinkaan ollut tullut kokouksessa esille. Hän oli jäänyt istumaan nimikoidulle paikalleen eikä ollut selkeästi siirtynyt yleisöpaikoille, vaikka sellaiseen olisi ollut mahdollisuus. Hänen oli katsottava olleen esteellisenä läsnä valtuustossa hallintolain 27 §:n 1 momentissa kielletyllä tavalla. Valtuuston päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se oli tullut kumota.

Äänestys 6 ‒ 3 kunnanhallituksen jäsenen esteellisyyden osalta

Valituskelpoisuudesta ks. KHO 16.4.2014/1298

Ks. KHO 1998:19, KHO 2012:125, KHO 9.10.2014/3009, KHO 4.7.2016/2929, KHO 2017:196 ja KHO 2020:46

Vrt KHO 2005:85

KHO:2021:141

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments