KHO palautti afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia Maahanmuuttovirastolle

29.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on myön­tä­nyt lä­hes 80 af­ga­nis­ta­ni­lai­sel­le tur­va­pai­kan ha­ki­jal­le va­li­tus­lu­van, ku­mon­nut Maa­han­muut­to­vi­ras­ton ja hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­set ja pa­laut­ta­nut asiat Maa­han­muut­to­vi­ras­tol­le uu­del­leen kä­si­tel­tä­väk­si.

Afganistanissa olot ovat merkittävästi muuttuneet verrattuna siihen ajankohtaan, kun Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus olivat ratkaisseet asiat. Näin ollen turvapaikan hakijoiden hakemustensa tueksi esittämien seikkojen hyväksyttävyys ja merkitys heidän kansainvälisen suojelun tarpeeseensa on arvioitava ajantasaisen maatiedon perusteella kokonaan uudelleen. Maatiedon mukaan tilanne Afganistanissa ei ole vielä vakiintunut ja se on ennakoimaton.

Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että arviota kansainvälisen suojelun tarpeesta ei ole syytä tehdä ensiasteena korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja on sen vuoksi palauttanut mainitut asiat Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments