Verovapaan amerikanperinnön luovutusvoittoverotuksen mukainen hankintameno oli osakkeiden todellinen käypä arvo

6.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:120 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoiton verotus – Osakkeen hankintameno – Testamentilla saatu omaisuus – Verosopimus – Perintöverotuspäätöksessä vahvistettu arvo

A oli saanut yhdysvaltaiselta perinnönjättäjältä testamentin nojalla pörssiosakkeita. Osakkeista ei ollut Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan maksettava sinne perintöveroa eikä A ollut antanut Yhdysvaltoihin perintöveroilmoitusta. Perintöveroa ei ollut maksettava myöskään Suomeen Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä jäämistön ja perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen vuoksi. A oli antanut saannostaan Verohallinnolle veroilmoituksen, jossa hän oli ilmoittanut testamentilla saamiensa osakkeiden arvoksi 683 827,21 euroa. Verohallinto oli vahvistanut A:n testamentilla saamien osakkeiden käyväksi arvoksi nolla euroa päätöksen perustelujen mukaan sen vuoksi, että osakkeista ei ollut maksettava Suomeen perintöveroa. A:n tarkoituksena oli luovuttaa testamentilla saamansa osakkeet.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:n myydessä mainitut osakkeet luovutusvoiton verotuksessa osakkeiden tuloverolain 47 §:n 1 momentissa tarkoitettuna hankintamenona voitiin pitää niiden saantohetken todellista käypää arvoa siitä huolimatta, että saannosta ei ollut maksettava perintöveroa Suomeen. Keskusverolautakunnan päätös, jonka mukaan osakkeiden hankintamenona voitiin vähentää tuloverolain 46 §:n 1 momentissa tarkoitettu hankintameno-olettama, kumottiin.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2020–2021.

Ks. KHO 18.3.2003 taltionumero 575 ja KHO 28.10.2005 taltionumero 2765. Vrt. KHO 2000:59

KHO:2021:120

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments