Veronpalautuksen hakemiselle asetettua määräaikaa ei voitu ylimääräisenä muutoksenhakuna palauttaa

30.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Menetetyn määräajan palauttaminen – Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus – Hakemus Verohallinnolle – Materiaalinen määräaika

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n 4 momentissa säädetty määräaika, jonka kuluessa energiaintensiivisen yrityksen on tehtävä Verohallinnolle veronpalautusta koskeva hakemus, ei ollut sellainen määräaika, joka voitiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 114 §:n nojalla palauttaa.

Ks. KHO 2018:33 ja KHO 29.05.2001/1294

30.9.2021/​H3312

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments