Vankeuslain muutostarpeita arvioidaan

14.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutostarpeet ja valmistelemaan tarvittavat lainmuutokset.

Vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki tulivat voimaan vuonna 2006. Vuonna 2015 lakeihin tehtiin laajoja muutoksia. Tuolloin esimerkiksi tapaamisia ja muutoksenhakua koskevat säännökset uudistettiin. Lait ovat olleet voimassa noin 15 vuotta, ja soveltamiskäytännössä on havaittu useita muutostarpeita. Lainsäädännön tarkastelu on tarpeen myös yhteiskunnassa yleisesti tapahtuneiden muutosten sekä kansainvälisessä ja kansallisessa laillisuusvalvontakäytännössä esitettyjen huomioiden vuoksi.

Työryhmän tehtävänä on selvittää vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutostarpeet sekä valmistella ehdotukset tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Työryhmän toimikausi kestää huhtikuun loppuun 2023. Työryhmä laatii ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Oikeusministeriön lisäksi työryhmässä on jäseniä sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksiköstä, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta, Kriminaalihuollon tukisäätiöstä, eri vankiloista ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä. Työryhmässä ei sen sijaan ole asianajajakunnan edustajaa.

Vankeuslain muutostarpeita arvioidaan

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments