Valtiolla oli oikeus saada vahingonkorvaus kun sen sopimuskumppani oli jättänyt sovitut tehtävät tekemättä

27.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:68 Vahingonkorvaus – Sopimussuhteeseen perustuva vastuu – Korvattava vahinko

Kaupunki oli purkanut aluehallintoviraston kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä. Valtio vaati sopimuksen oikeudettoman purkamisen perusteella kaupungilta vahingonkorvausta sille aiheutuneiden ylimääräisten työtuntien kustannuksista.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että valtiolle oli aiheutunut korvattava vahinko, vaikka aluehallintoviraston oma henkilökunta oli tehnyt sopimusrikkomuksesta aiheutuneet lisätyöt. Kaupunki velvoitettiin korvaamaan valtiolle sopimusrikkomuksen selvittämisestä johtuneista ylimääräisistä töistä aiheutuneet kustannukset. Sen sijaan uuden sopimuksen tekemisestä aiheutuneet kustannukset eivät oikeuttaneet korvaukseen.

KKO:2021:68

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments