Tuomioistuinvirasto: valtion suunniteltu toimitilastrategia ei sovellu tuomioistuimille

7.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to an­toi 30.8.2021 lausun­ton­sa työ­ryh­män eh­do­tuk­ses­ta val­tion toi­mi­ti­la­stra­te­giak­si. Lausun­nos­sa to­de­taan, et­tei eh­do­tus sel­lai­se­naan so­vel­lu tuo­miois­tui­mil­le.

Tuomioistuinvirasto korostaa lausunnossaan, että myös toimitila-asioissa on huomioitava tuomioistuinten riippumattomuus.

Riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tuomioistuinten tulee olla lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia muiden tahojen vaikutuksesta. Näitä muita tahoja ovat muun muassa lainsäätäjä, eri viranomaiset sekä esimerkiksi oikeusriidan osapuolet.

Tuomioistuinten riippumattomuus perustuu niiden tosiasiallisen riippumattomuuden lisäksi siihen, miltä tuomioistuimet näyttävät ulospäin. Siksi oikeustalon on oltava oma rakennuksensa tai ainakin selkeästi erotettavissa oleva rakennuksen osa. Tuomioistuimen toimistotilojen ja istuntosalien on oltava vain tuomioistuimen käytössä. Tuomioistuimen asiakaspalvelupisteet on voitava selvästi erottaa muista asiakaspalvelupisteistä.

Valtion toimitilastrategiaa koskevan ehdotuksen mukaan valtion virastotaloissa olisi jatkossa yhteinen työympäristö, jossa tilat ovat kaikkien valtion virastojen ja laitosten yhteisessä käytössä. Kun otetaan huomioon edellytys erillisistä toimitiloista, tilojen yhteiskäyttöisyyttä ei voida soveltaa tuomioistuinlaitokseen. Riippumattomuus ei kuitenkaan estä sitä, etteikö tuomioistuinlaitoksen henkilökunta voisi käyttää valtion yhteiskäyttöpisteitä tilapäiseen työskentelyyn tai esimerkiksi todistajien kuulemiseen.

Tuomioistuinviraston näkemyksen mukaan tuomioistuinten riippumattomuuden toteutuminen olisi toimitila-asioissa turvattavissa parhaiten, jos tuomioistuinlaitos jätettäisiin valtion yhteisen toimitilastrategian soveltamisen ulkopuolelle ja sille laadittaisiin oma toimitilastrategia.

Tuomioistuinviraston lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan lausuntopalvelussaAvautuu uuteen ikkunaan.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments