Asianajajaliitto tarjoaa loppuvuoden maksutonta sovittelua – Sovittelun supersyksy käynnistyi

29.9.2021 | Tiedotteet

Sovittelun supersyksy -kampanjassa lähes 80 Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen saanutta asianajajaa on sitoutunut tarjoamaan riidan osapuolille ilmaisen sovittelun 1.10.–31.12.2021. Kampanjan sovittelut sisältävät yhden päivän valmistelua ja yhden päivän sovittelua, elleivät asianosaiset toisin sovi.

Riitojen ratkaisu oikeudessa voi kestää pahimmillaan vuosia, ja koronapandemia on pahentanut ruuhkia entisestään. Hyödyllisiä sovittelumuotoja on Suomessa erilaisia, mutta niistä erityisesti asianajajasovittelu voi olla nopea, tehokas ja edullinen vaihtoehto riidanratkaisuun. Lisäksi koska menettely on täysin luottamuksellinen, se on erityisen hyödyllinen liike-elämän riitojen ratkaisuun.

Sovittelun supersyksy -kampanjassa voidaan sovitella niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin välisiä riitoja. Perhe- ja huoltajuusriidat on kuitenkin rajattu kampanjan ulkopuolelle, koska tuomioistuimilla on vakiintunut menettelynsä niiden sovitteluun. Juttu voidaan ottaa mukaan kampanjaan, mikäli vähintään riidan toisella osapuolella on oma asianajaja, jonka mielestä juttu voidaan riidan luonteen puolesta esittää soviteltavaksi Sovittelun supersyksy -kampanjassa. Myös asiakas voi ehdottaa asianajajalleen riitaa ehdolle kampanjaan. Ehdotus soviteltavasta riidasta lähetetään Asianajajaliiton sovitteluvaliokunnalle, joka päättää etenemisestä sekä sopivimman sovittelijan hankkimisesta kulloiseenkin juttuun.

Sovittelun supersyksy -kampanjan idean isä on asianajaja Antti Pulkkinen, joka iloitsee asianajajien aktiivisuudesta ja talkoohengestä korona-aikana kasaantuneiden jutturuuhkien purkamiseksi.

– Sovittelun supersyksy -kampanja antaa erinomaisen mahdollisuuden kokeilla asianajajasovittelua matalalla kynnyksellä. Asianajajaliiton sovitteluvaliokunta ja arvokkaan työpanoksensa luvanneet sovittelijat ovat valmiina omalla arvokkaalla pro bono -työpanoksellaan tekemään tätä jouhevaa riitojenratkaisutapaa tunnetuksi. Kannustankin asianajajakollegoja hyödyntämään erinomaisen mahdollisuuden ja tuomaan juttunsa soviteltavaksi.

Asianajajasovittelu on ollut viime vuosien aikana kasvusuunnassa, mutta sen täyttä potentiaalia ei ole otettu käyttöön. Erityisesti liike-elämän riidoissa asianajajasovittelulla on paljon tarjottavaa vaihtoehtona tuomioistuinsovittelulle.

Lisätiedot:

Asianajaja Antti Pulkkinen, p. 050 304 6731, antti.pulkkinen@inventio.fi
Viestintäjohtaja Sari Krappe, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi