Viranomaisen asiointipalveluun sinänsä tallentunut, mutta lähetetyksi merkitsemätön hakemus voitiin jättää tutkimatta

18.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:110 Valtionavustus – Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa – Hakemuksen vireilletulo – Sähköisen viestin toimittaminen – Hakemuslomakkeen lähettäminen sähköisessä hakujärjestelmässä – Viranomaisen asiointipalveluun tallentunut lähettämätön asiakirja

A ry oli opetus- kulttuuriministeriön sähköisessä järjestelmässä täyttänyt valtionavustushakemusta, mutta ei ollut lähettänyt sitä ministeriölle ennen hakuajan päättymistä ja järjestelmän sulkeutumista.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että sähköisessä järjestelmässä asiakirjan lähettäminen tapahtuu painamalla sitä tarkoittavaa painiketta, esimerkiksi Lähetä-painiketta. Tämä painikkeen painaminen osoittaa hakemuksen täyttäjän tahdonilmaisun hakemuksen jättämisestä. Ennen mainittua toimenpidettä tehdyt valmistelevat toimenpiteet, kuten tietojen täyttäminen hakemuslomakkeelle, eivät vielä merkitse hakemuksen lähettämistä. Asiaa arvioitaessa ei ollut merkitystä sillä, että hakemuksen tiedot olivat jo ennen lähettämistä tallentuneet ministeriön järjestelmiin, joista ne olisi teknisesti mahdollista saada. Koska A ry:n hakemusta ei ollut lähetetty ministeriölle eikä sitä siten ollut toimitettu viranomaiselle määräajassa, sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:n 1 momentin sähköisen viestin saapumisaikaa koskeva säännös ei tullut asiassa sovellettavaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön oli tullut jättää A ry:n hakemus myöhästyneenä tutkimatta.

KHO:2021:110

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments