Tuomioistuinvirasto vaatii asiamääriin nähden riittäviä resursseja

26.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to esit­ti tuo­miois­tuin­lai­tok­sen vuo­den 2022 bud­jet­tiin 19,5 mil­joo­nan eu­ron ta­so­ko­ro­tus­ta hen­ki­lös­tö­re­surs­sei­hin sekä yli 11 mil­joo­nan eu­ron li­sä­ra­hoi­tus­ta ICT-me­no­jen kas­vuun. Jos tuo­miois­tuin­lai­tok­sen mää­rä­ra­hat ei­vät vas­taa tar­vet­ta, kä­sit­te­ly­ajat pi­te­ne­vät ja oi­keus­tur­va vaa­ran­tuu.

Tuomioistuinvirasto on erittäin huolestunut tuomioistuinten tulevien vuosien resursseista. ”Säästömahdollisuuksia ei enää ole”, ylijohtaja Riku Jaakkola kommentoi.

“Tilanne on erittäin huolestuttava tuomioistuinten ja myös Tuomioistuinviraston resurssien kannalta. Asioiden käsittelyajat ovat pidentyneet viime vuosina lähes kaikissa tuomioistuimissa ja keskeisissä asiaryhmissä. Jos emme saa tasokorotusta budjettiin, tulevat käsittelyajat pitenemään entisestään. Henkilöstöresurssit eivät ole tällä hetkellä riittävät suhteessa tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määriin. Kysymys on tuomioistuinten perusrahoituksen riittämättömyydestä”, ylijohtaja Jaakkola jatkaa.

Tuomioistuinvirasto muistuttaa, että tuomioistuinlaitoksen keskeinen rooli oikeusturvan toteuttajana tulee ottaa huomioon toimintaedellytyksistä ja erityisesti määrärahoista päätettäessä. Tuomioistuimilla on velvollisuus ratkaista kaikki käsiteltäväksi tulevat asiat riippumatta käytettävissä olevista voimavaroista. Tuomioistuimet ovat aloittaneet toimintansa digitalisoinnin. Sähköinen toiminta ja sen kehittäminen edellyttää myös riittävää rahoitusta. Riittämättömät resurssit johtavat siihen, että käsittelyajat pitenevät.

”Ratkaisujen viipyminen on oikeusturvan toteutumisen kannalta kriittinen tekijä. Riittämättömät resurssit eivät ole hyväksyttävä peruste pitkille käsittelyajoille”, sanoo ylijohtaja.

Tuomioistuinvirasto arvioi, että toimintaedellytysten turvaamiseksi vuonna 2022 tuomioistuinlaitokselle tulee osoittaa toimintamenomäärärahaa yhteensä noin 345 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kulut muodostuvat henkilöstökuluista.

”Olemme kuitenkin varovaisen toiveikkaita, että tuomioistuinlaitokselle osoitetaan riittävät resurssit, koska hallitusohjelman mukaan oikeudenhoidon riittävät resurssit turvataan ja oikeudenkäyntien kokonaiskestoa lyhennetään”, ylijohtaja Jaakkola pohtii.

Tuomioistuinvirasto vaatii asiamääriin nähden riittäviä resursseja

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments