Oikeusavun palkkioasetusta tarkistetaan kansainvälisen suojelun osalta

26.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusapulain 17 a § yksityisen avustajan palkkiosta kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa on kumottu lailla 738/2021. Lain tultua voimaan 1.8.2021 kumoutuivat sen nojalla annetut oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa maksettavia asiakohtaisia palkkioita koskevat säännökset. Asetuksen selkeyden ja luettavuuden vuoksi valtioneuvoston asetusta muutetaan niin, että asetuksen 7 a § kumotaan ja kaikki viittaukset 7 a §: n mukaiseen asiakohtaiseen palkkioon poistetaan asetuksesta. Asetus on muutosten jälkeen saman sisältöinen, kuin se oli ennen asetuksen muutoksia 761/2016 ja 816/2018, joilla säädettiin asiakohtaisista palkkioista kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan syyskuun 1 päivä 2021.

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8074aece

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments