KHO kieltää afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden käännyttämispäätösten täytäntöönpanon

20.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mil­laan vä­li­pää­tök­sil­lä kiel­tä­nyt 12 af­ga­nis­ta­ni­lai­sen tur­va­pai­kan­ha­ki­jan kään­nyt­tä­mi­sen Af­ga­nis­ta­niin.

KHO käsittelee kiireellisessä aikataulussa loputkin afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden käännyttämispäätösten täytäntöönpanokiellot.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä noin 90 Afganistanista kotoisin olevan turvapaikanhakijan valituslupahakemusta. Päätökset valituslupahakemuksiin annetaan myöhemmin erikseen.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments