Maahantulokiellon päättyminen ei merkinnyt, ettei sen perusteena olleilla seikoilla olisi merkitystä haettaessa uutta oleskelulupaa

7.7.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:102 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen – Maahantulokiellon päättyminen – Aikaisemman karkottamispäätöksen perusteena olleet seikat

Hakijan perhesideperusteinen oleskelulupa oli hylätty yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen perusteella. Hänet oli aikaisemmin karkotettu kotimaahansa hänen syyllistyttyään törkeään huumausainerikokseen. Hänelle määrätty maahantulokielto oli päättynyt.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että uuden oleskeluluvan myöntämistä harkittaessa on tullut ottaa huomioon hakijan karkottamisen perusteena olleet seikat. Maahantulokiellon päättyminen ei merkinnyt, ettei sen perusteena olleilla seikoilla olisi merkitystä haettaessa uutta oleskelulupaa. Vaikka oleskeluluvan myöntämiselle oli yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen perustuva este, asiassa tuli suorittaa myös ulkomaalaislain 66 a §:n mukainen kokonaisharkinta ja siinä ottaa huomioon lapsen etu.

KHO:2021:102

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments