Työtuomioistuin voi ratkaista riidan saatavan vanhentumisesta. Työnantajajärjestölle lähetetty vaatimus ei katkaissut vanhentumista työnantajan osalta.

18.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2021:56 Vanhentuminen – Välituomio

Välituomiolla ratkaistiin kysymys siitä, olivatko kanteessa vaaditut palkkasaatavat vanhentuneet. Kantaja ei ollut näyttänyt, että velan vanhentumista olisi katkaistu vanhentumislaissa tarkoitetulla tavalla. Kanteessa vaaditut saatavat katsottiin siten vanhentuneiksi ja niitä koskevat suoritusvaatimukset hylättiin. Kysymys myös työtuomioistuimen toimivallasta.

TT 2021:56

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments