Luovutusvoittoa laskettaessa ei ollut merkitystä sillä, oliko verovelvollinen käyttänyt tuhoutuneen rakennuksen vakuutuskorvauksen uuden talon rakentamiskustannuksiin

22.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hä­meen­lin­nan HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoiton verotus – Hankintameno – Tuhoutunut omaisuus – Vakuutuskorvaus 

Asiassa oli ratkaistavana se, tuliko kiinteistön luovutuksesta saadun luovutusvoiton määrää laskettaessa ottaa hankintamenona huomioon kiinteistön hankintahinta ja kiinteistöllä sijainneen tuhoutuneen talon tilalle rakennetun uuden talon rakennuskustannuksista vain se osa, joka ylitti talon tuhoutumisen johdosta saadun vakuutuskorvauksen määrän.

Vakuutuskorvaus oli saadun selvityksen perusteella käytetty kokonaan kiinteistölle rakennetun uuden talon rakennuskustannuksiin. Tuloverolain 46 §:n 5 momentin vakuutuskorvauksen lisäämistä omaisuuden luovutushintaan koskeva erityissäännös ei siten tullut asiassa sovellettavaksi, eikä siitä ollut saatavissa tukea myöskään vakuutuskorvauksen määrän vähentämiselle uuden rakennuksen hankintamenosta. Tähän nähden, ja kun otettiin huomioon esinevahingon perusteella saatujen vakuutuskorvausten verovapaus tuloverolain mukaisessa verotuksessa sikäli kuin korvausta ei ole saatu veronalaisen tulon sijaan, asiassa ei ollut perustetta antaa merkitystä sille, mistä saamiaan varoja verovelvollinen oli käyttänyt uuden talon rakentamiskustannuksiin. Kiinteistöstä saadun luovutusvoiton tai -tappion määrä tuli laskea siten, että hankintamenona otettiin huomioon kiinteistön hankintahinta vähennettynä tuhoutuneen rakennuksen osuudella siitä ja uuden talon rakentamiskustannukset kokonaisuudessaan, mikä verokohtelu vastasi myös vakuutustapahtuman ajankohdan vakiintunutta verotuskäytäntöä. Hallinto-oikeus kumosi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen ja toimitetun luovutusvoiton verotuksen sekä palautti asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi.

Hä­meen­lin­nan HAO 01.06.2021 21/​0502/​1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments