KHO: Tilintarkastusvalvonnan päätös tilintarkastajan laaduntarkastuksesta oli muutoksenhakukelpoinen

18.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:80 Tilintarkastajien valvonta – Laadunvalvonta – Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusta koskeva päätös – Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta oli hylännyt tilintarkastaja A:n oikaisuvaatimuksen Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonnan päätöksestä, jolla A:n laaduntarkastuksen tulokseksi oli vahvistettu ”hylätty”. Hallinto-oikeus oli kumonnut ja poistanut tilintarkastuslautakunnan päätöksen, poistanut Tilintarkastusvalvonnan päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen ja jättänyt A:n valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus oli päätöksessään mainitsemillaan perusteilla katsonut, ettei Tilintarkastusvalvonnan päätös ollut muutoksenhakukelpoinen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hylätty tulos valvontaviranomaisen suorittamassa laaduntarkastuksessa oli tilintarkastajan keskeistä ammatillista suoriutumista koskeva arvio ja kannanotto. Tilintarkastajaan kohdistettu valvontapäätös siihen sisältyvine velvoitteineen vaikutti välittömästi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa. Tämän vuoksi Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusta koskevaan päätökseen tyytymätön tilintarkastaja sai vaatia siihen oikaisua tilintarkastuslautakunnalta. Koska hallinto-oikeuden ei olisi tullut jättää A:n valitusta tutkimatta, hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2021:80

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments