Kanteen peruuttaminen johti vastaajan kulujen korvaamiseen, vaikka kanne oli nostettu vastaajan antaman virheellisen tiedon johdosta

8.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:43 Oikeudenkäyntikulut – Kanteen peruuttaminen

Konkurssiin asetetun osakeyhtiön edustaja A oli vahvistanut pesäluettelon, jonka liitteiden mukaan yhtiön omaisuuteen kiinnitetty panttivelkakirja oli A:n hallussa. Konkurssipesä oli pesäluettelosta ilmenevien tietojen perustella vaatinut takaisinsaantikanteessa A:n ja yhtiön välisten panttausoikeustoimien peräyttämistä ja panttivelkakirjan palauttamista konkurssipesälle. A oli vastauksessaan ilmoittanut, ettei panttivelkakirja ollut hänellä. Tämän jälkeen konkurssipesä oli selvittänyt, että panttivelkakirja oli pantattuna eräälle pankille. Konkurssipesä oli peruuttanut kanteensa.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevin perustein, että asiassa ei ollut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä poiketa siitä lähtökohdasta, että kanteen peruuttanut asianosainen on velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut asiassa. Konkurssipesä velvoitettiin korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut.

KKO:2021:43

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments