Irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus oli rauennut – kyse ei takaisinottovelvollisuuden kiertämisestä

10.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:47 Työsopimus – Työntekijän takaisin ottaminen

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle ei ollut tarjottu työtehtäviä, joihin työnantaja oli työsopimuslain 6 luvun 6 §:ssä säädetyn takaisinottoajan päätyttyä ottanut uusia työntekijöitä. Työntekijän mukaan työnantaja oli rikkonut takaisinottovelvollisuuttaan, koska työnantaja oli jo takaisinottoaikana tiennyt tarvitsevansa uusia työntekijöitä.

Korkein oikeus katsoi, että työnantaja ei ollut rikkonut takaisinottovelvollisuuttaan, koska työnantaja oli vasta takaisinottoajan päättymisen jälkeen päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin uusien työntekijöiden ottamiseksi eikä päätöksentekoa ollut siirretty takaisinottoajan päättymisen jälkeiseen aikaan takaisinottovelvollisuuden kiertämiseksi.

KKO:2021:47

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments