Ehdollinen hankintapäätös oli lainvastainen, hankintayksikön hyvitysmaksu alennettin 60 000 euroon

9.4.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:40 Julkinen hankinta – Ehdollinen hankintapäätös – Hankintayksikön sopimusoikeudellisen aseman turvaaminen – Tarjoajan sitoutuminen tarjouspyyntöön – Hyvitysmaksu – Hankinnan arvo – Hyvitysmaksun määrä

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ensinnäkin kysymys siitä, oliko hankintapäätöksessä voitu asettaa voittaneen tarjoajan kanssa tehtävän hankintasopimuksen edellytykseksi se, että voittaneen tarjoajan ja kolmannen tarjoajan välinen patenttikiista ratkeaa voittaneen tarjoajan eduksi. Hankintayksikkö oli päättänyt käyttää kolmannen tarjoajan tuotetta, kunnes patenttikiistaan saadaan lainvoimainen ratkaisu.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ollut ilmoitettu mahdollisuudesta tehdä hankintapäätös ehdollisena siten, että hankintasopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä olisi patentteja koskevien erimielisyyksien ratkaiseminen lainvoimaisesti. Voittanut tarjoaja oli tarjouksessaan sitoutunut noudattamaan JYSE 2014 Tavarat -ehtoja. Sopimusehdoilla oli vähennetty tarjottujen tuotteiden patentteja koskevista erimielisyyksistä johtuvia oikeudellisia ja taloudellisia riskejä hankintayksikölle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi markkinaoikeuden tavoin, etteivät hankintapäätöksessä asetetut edellytykset voittaneen tarjoajan valitsemisesta olleet hankintalaissa asetetun suhteellisuusperiaatteen mukaisia ja että hankintayksikkö oli menetellyt ehdollisen hankintapäätöksen tehdessään julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Asiassa oli toiseksi ratkaistavana kysymys siitä, mistä arvosta määritellään hankintalain 155 §:n 2 momentin mukainen hyvitysmaksun suuruudelle asetettu 10 prosentin enimmäismäärä hankintasopimuksen arvosta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankintalain 155 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyvitysmaksun enimmäismäärä oli tässä asiassa määritettävä sen hankintasopimuksen arvosta, jolla hankintayksikkö oli hankkinut lääkevalmisteita kolmannelta tarjoajalta, mikä saadun selvityksen mukaan oli 781 175,08 euroa.

Kun otettiin huomioon myös hankintayksikön virheen laatu, korkein hallinto-oikeus alensi markkinaoikeuden määräämän 100 000 euron hyvitysmaksun määrän 60 000 euroon.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments