Generic filters
Exact matches only
20.5.2024 Oikeusuutiset

Puolustusvoimat ei rikkonut hankintalainsäädäntöä asehankinnassa Sako Oy:lta

Markkinaoikeus: Heckler & Koch GmbH > Puolustusvoimat, julkinen hankinta – puolustus- ja turvallisuushankinta – suorahankinta   Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on hankintailmoitusta julkaisematta neuvotellut Ruotsin puolustusmateriaalivirasto FMV:n ja Sako Oy:n kanssa Suomen ja Ruotsin yhteisen käsiaseperheen hankintaa koskevan puitesopimuksen (Framework Agreement regarding Small Arms Family) ehdoista. Suomen puolustusministeri on…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/puolustusvoimat-ei-rikkonut-hankintalainsaadantoa-asehankinnassa-sako-oylta/
28.12.2023 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus: Voiko liiketoiminnan ostaja hankintatarjouksessa vedota myyjän liikevaihtoon ja referensseihin?

MAO: Leikkiturva Oy > Kirkkonummen kunta – julkinen hankinta – referenssit – tarjoajan soveltuvuus – hyvitysmaksu Kirkkonummen kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 28.4.2023 julkaistulla kansallisella avoimella menettelyllä toteutettavasta Winellskan koulun ja Gesterbyn museoalueen leikkialueiden rakennusurakasta. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan johtaja on 31.5.2023 tekemällään hankintapäätöksellä 6/2023 valinnut Itä-Uudenmaan Infrapalvelut Oy:n tarjouksen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/markkinaoikeus-voiko-liiketoiminnan-ostaja-hankintatarjouksessa-vedota-myyjan-liikevaihtoon-ja-referensseihin/
15.2.2022 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus: Hankintayksikön tuli kuulla tarjouksen tehneitä kun niiden referenssejä oli selvitetty pistokokein

Ykkös Infra Oy > Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy julkinen hankinta – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta – tarjoajan soveltuvuus – referenssit – avoimuusperiaate – hyvitysmaksu Hankintayksikkö oli tarkastanut jokaisen tarjoajan toimittamat referenssit pistokokein. Pistokokeiden perusteella hankintayksikkö oli tehnyt johtopäätöksen, etteivät valittajan referenssit ole kokonaisuutena vastanneet tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta RALA-pätevyydestä. Vastaavaa pätevyyttä ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/markkinaoikeus-hankintayksikon-tulee-kuulla-tarjouksen-tehneita-kun-niiden-referensseja-on-selvitetty-pistokokein/
9.4.2021 Oikeusuutiset

Ehdollinen hankintapäätös oli lainvastainen, hankintayksikön hyvitysmaksu alennettin 60 000 euroon

KHO:2021:40 Julkinen hankinta – Ehdollinen hankintapäätös – Hankintayksikön sopimusoikeudellisen aseman turvaaminen – Tarjoajan sitoutuminen tarjouspyyntöön – Hyvitysmaksu – Hankinnan arvo – Hyvitysmaksun määrä Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ensinnäkin kysymys siitä, oliko hankintapäätöksessä voitu asettaa voittaneen tarjoajan kanssa tehtävän hankintasopimuksen edellytykseksi se, että voittaneen tarjoajan ja kolmannen tarjoajan välinen patenttikiista ratkeaa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/ehdollinen-hankintapaatos-oli-lainvastainen-hankintayksikon-hyvitysmaksu-alennettin-60-000-euroon/
14.12.2017 Oikeusuutiset

Linja-autoalalla kartelli. Useita 100.000 euron hyvitysmaksuja.

Markkinaoikeus tuomitsi useita linja-autoyhtiötä, Linja-autoliiton ja Matkahuollon kunkin maksamaan seuraamusmaksuna 100.000 euroa kielletystä kilpailun rajoittamisesta. Kilpailu ja kuluttajavirasto vaati useille linja-autoyhtiölle, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle yhteensä yli 30 miljoonan euron määräisiä seuraamusmaksuja, koska yhtiöt ja Linja-autoliitto olivat vuodesta 2008 lähtien rikkoneet kilpailulakia ja sitä edeltänyttä kilpailunrajoituslakia harjoittamalla kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/linja-autoalalla-kartelli-useita-100-000-euron-hyvitysmaksuja/
19.9.2017 Oikeusuutiset

Kaupungin ulkoistama roskapostinsuodatus viivästytti tarjouksen perillemenoa – hyvitysmaksu 50.000 €

MAO: Julkinen hankinta – tarjouksen saapuminen – myöhästynyt tarjous – hyvitysmaksun edellytykset Markkinaoikeus katsoo, että sähköinen viesti on katsottava olevan viranomaisen käytettävissä tietojärjestelmässä myös silloin, kun se saapunut viranomaisen ostopalveluna hankkimaan ja viranomaisen lukuun toimivaan tietojärjestelmään. Hankintayksikön ja ostopalvelun tarjoajan sopimuksella vastuunjaosta ei ole merkitystä tässä arvioinnissa. Niin ikään tällaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/kaupungin-ulkoistama-roskapostinsuodatus-viivastytti-tarjouksen-perillemenoa-hyvitysmaksu-50-000-e/
11.7.2017 Oikeusuutiset

Yhteisen tarjouksen tehneiden yritysten valitus hankinta-asiassa tutkitaan vain jos ne kaikki ovat valittajina

Markkinaoikeus:322/17 Kauhavan kaupunki – monitoimitalohankkeen kokonaissuunnittelupalvelu julkinen hankinta – valituksen tutkiminen Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, jäljempänä hankintalaki) 78 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee. Säännöksessä tai sitä koskevissa esitöissä (HE 50/2006 vp s. 120–121) ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/yhteisen-tarjouksen-tehneiden-yritysten-valitus-hankinta-asiassa-tutkitaan-vain-jos-ne-kaikki-ovat-valittajina/
7.2.2017 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus hylkäsi tekijänoikeuksien haltijan hyvitysmaksukanteen

Kanne perustui väitettyyn televisiosarjan jaksojen lataamiseen ja edelleen jakamiseen BitTorrent-vertaisverkossa Vastaaja oli kiistänyt ladanneensa ja edelleen jakaneensa televisiosarjan jaksoja. Vastaaja perusteli kiistämistään muun muassa sillä, että vastaajan käytössä oli langaton internetyhteys, jota oli mahdollista käyttää myös vastaajan asunnon ulkopuolelta ja sillä, että vastaajan tietokoneista ja verkkokiintolevyistä ei tehdyssä tutkimuksessa löytynyt…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/markkinaoikeus-hylkasi-tekijanoikeuksien-haltijan-hyvitysmaksukanteen/
14.6.2015 Oikeusuutiset

Hankintaan liittyvän hyvitysmaksun edellytys ei ole se, että maksua vaatinut olisi virheettömässä menettelyssä varmasti voittanut

KHO:2015:94 Julkinen hankinta – Puolustusvoimat – Kääntöpöytä – Hyvitysmaksun edellytykset – Todellinen mahdollisuus voittaa – Hankintailmoituksen laiminlyöminen – Markkinaoikeuden päätöksen perusteleminen Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos (PVTT) oli hankkinut muun ohella sotilasajoneuvojen häiveominaisuuksien tutkimiseen käytettävän kääntöpöytälaitteiston. PVTT oli tehnyt hankintaan liittyen markkinoilla toimiville yrityksille englanninkielisen tietopyynnön ja sen jälkeen pyytänyt tarjouksia englanninkielisellä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/hankintaan-liittyvan-hyvitysmaksun-edellytys-ei-ole-se-etta-maksua-vaatinut-olisi-virheettomassa-menettelyssa-varmasti-voittanut/
9.3.2015 Oikeusuutiset

Verkkokauppa.com joutuu maksamaan hyvitysmaksun Teostolle, yhtiö samaistettiin maahantuojaan

KKO:2015:17 Osakeyhtiö Samastaminen Suomalainen osakeyhtiö A harjoitti osaa liiketoiminnastaan virolaisen rajavastuuyhtiön B:n kautta ja vältti näin Suomessa perittäviä tekijänoikeuslain 26 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja hyvitysmaksuja. Yhtiöiden omistus- ja määräysvaltasuhteet huomioon ottaen toiminnan järjestelyn keskeisenä perusteena katsottiin olleen lakisääteisen velvoitteen välttäminen. Korkeimman oikeuden ratkaisussa mainituilla perusteilla A velvoitettiin yhteisvastuullisesti B:n…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/verkkokauppa-com-joutuu-maksamaan-hyvitysmaksun-teostolle-yhtio-samaistettiin-maahantuojaan/