Selvitystilaan asetetun eläkekassan osakkaan vastuu – Vakuutusoikeuden ratkaisu

24.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeudessa on ollut käsiteltävänä 269 asian kokonaisuus, joka on koskenut perustevalitusta työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun maksuunpanosta. Kokonaisuuden ensimmäinen asia on ratkaistu 30.11.2020 ja muut asiat on ratkaistu vuoden 2021 tammi- ja helmikuussa. Päätökset on lähetetty asianosaisille maaliskuussa 2021.

Eläkekassa oli asetettu taloudellisen tilanteen vuoksi selvitystilaan ja myöhemmin haettu konkurssiin. Vakuutusoikeus ratkaisi 30.11.2020 antamallaan päätöksellä kysymyksen eläkekassan osakkaan vastuusta selvitystilaan asetetun eläkekassan velvoitteista. Vakuutusoikeus katsoi, että eläkekassan osakkaan vastuu eläkekassan velvoitteista on aina viimesijaista ja päättyy selvitystilaan asettamiseen. Eläkekassan vakavaraisuusvaje peritään viimesijaisesti eläkekassan osakkaalle määrättävällä lisävakuutusmaksulla, joka määräytyy selvitystilahetken tilinpäätöksen mukaan. Eläkekassan osakas ei ole vastuussa eläkekassan selvitystilan alkamisen jälkeen syntyvistä velvoitteista. Eläkekassan osakkaan velvollisuuksien päättyessä selvitystilaan, päättyvät samaan ajankohtaan myös kassan osakkaan oikeudet. Eläkekassan selvitystilan aikainen omaisuuden arvonnousu ei vähennä kassan osakkaan vastuuta eikä selvitystilan aikainen arvonlasku lisää kassan osakkaan vastuuta. Näin ollen eläkekassan osakkaalla ei ole vastuuta eläkekassan selvitystilan alkamisen jälkeen syntyneestä rahastoonsiirtovelvoitteesta eikä eläkekassan osakkaalla ole oikeutta saada hyväkseen eläkekassan omaisuuden selvitystilan jälkeistä arvonnousua.

Tiedote

VakO 4616:2018 Perustevalitus – Työeläkevakuutusmaksu – Maksuunpano – Eläkekassa – Selvitystila – Oikeusvoima

Vakuutusoikeus katsoi, että eläkekassan osakkaan vastuu eläkekassan velvoitteista on aina viimesijaista ja päättyy selvitystilaan asettamiseen. Eläkekassan vakavaraisuusvaje peritään vakuutuskassalain 83 d §:n 5 momentin nojalla viimesijaisesti eläkekassan osakkaalle määrättävällä lisävakuutusmaksulla, joka määräytyy selvitystilahetken tilinpäätöksen mukaan. Eläkekassan osakkaan velvollisuuksien päättyessä selvitystilaan, päättyvät samaan ajankohtaan myös kassan osakkaan oikeudet. Eläkekassan osakas ei ole vastuussa eläkekassan selvitystilan alkamisen jälkeen syntyvistä velvoitteista. Eläkekassan selvitystilan aikainen omaisuuden arvonnousu ei vähennä kassan osakkaan vastuuta eikä selvitystilan aikainen arvonlasku lisää kassan osakkaan vastuuta. Näin ollen eläkekassan osakkaalla ei ollut vastuuta eläkekassan selvitystilan alkamisen jälkeen syntyneestä rahastoonsiirtovelvoitteesta eikä eläkekassan osakkaalla ollut oikeutta saada hyväkseen eläkekassan omaisuuden selvitystilan jälkeistä arvonnousua.

VakO 4616:2018

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments