Seksuaaliseen ahdisteluun vapaa-aikanaan syyllistyneen opettajan virkasuhde voitiin kokonaisharkinnan perusteella irtisanoa

24.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:33 Viranhaltija – Virkasuhteen purkaminen – Erittäin painava syy – Opettaja – Rikostaustan selvittäminen – Vapaa-ajalla tapahtunut seksuaalirikos – Luottamus opettajalle kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen

Kaupunki purki lehtori A:n virkasuhteen tämän syyllistyttyä vapaa-ajallaan muun muassa seksuaaliseen ahdisteluun. Hovioikeus oli tuominnut A:n tämän vapaa-ajalla tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta, lievästä pahoinpitelystä, liikennerikkomuksesta, viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja hallinnan loukkauksesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Tuomio oli lainvoimainen.

A:n tehtäviin lehtorina kuului alaikäisten oppilaiden opettaminen. Asiassa oli arvioitavana, oliko kaupungilla ollut laillinen peruste purkaa hänen virkasuhteensa vapaa-ajalla tehtyjen rikosten johdosta. Arvioinnissa oli otettava huomioon myös se, että A työskentelee tehtävässä, joka on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevalla lailla asetettu erityisasemaan suhteessa rikostaustan selvittämiseen. Tätä seikkaa yhdistettynä A:n rikoksiin syyllistymisen kanssa ei kuitenkaan automaattisesti ollut pidettävä sellaisena viranhaltijalain 41 §:ssä tarkoitettuna erittäin painavana syynä, jonka johdosta työnantajalla olisi oikeus purkaa virkasuhde, vaan se on otettava huomioon osana purkamisperusteen täyttymistä koskevaa kokonaisharkintaa.

Kun otettiin huomioon, että seksuaalisen ahdistelun rikoslain 20 luvussa säänneltynä tekona oli katsottu lukeutuvan sellaisiin erityisen moitittaviin tekoihin, joihin syyllistyminen voi osoittaa henkilön sopimattomuutta lasten kanssa työskentelyyn, tämä yhdessä muiden A:n vapaa-ajalla tapahtuneiden rikosten kanssa oli ollut omiaan vakavasti horjuttamaan työnantajan luottamusta opettajalle kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaupungilla oli ollut viranhaltijalain 41 §:ssä tarkoitettu erittäin painava syy A:n virkasuhteen purkamiseen. Virkasuhteen purkamisen lainmukaisuutta ei ollut myöskään syytä arvioida toisin A:n pitkän ja moitteettoman virkauran johdosta. Purkamista ei voitu pitää kysymyksessä olevissa olosuhteissa suhteettoman ankarana seuraamuksena.

KHO:2021:33

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments