Saddam Husseinin hallintoon kuuluneen kansalaisuushakemus hylättiin

29.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:37 Kansalaisuusasia – Valtion etu – Ulkomaalaislain mukaisen ratkaisun vaikutus – Turvapaikan epääminen – Pakolainen – Poissulkemisperuste – Rikos ihmiskuntaa vastaan sekä Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiset teot

Vaikka kysymys kansalaisuuden myöntämisestä ratkaistaan kansalaisuuslakia soveltaen, ulkomaalaislain mukaisilla ratkaisuilla ja niiden perusteena olevalla selvityksellä voi kuitenkin olla vaikutusta arvioitaessa kansalaistamisen edellytyksiä. Maahanmuuttovirasto oli lainvoiman saaneella päätöksellä jättänyt antamatta muutoksenhakijalle turvapaikan sillä perusteella, että oli perusteltua aihetta epäillä hänen syyllistyneen rikokseen ihmiskuntaa vastaan sekä Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin. Tämä seikka jo sinällään oli peruste katsoa, että muutoksenhakijan kansalaistaminen oli kansalaisuuslain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetuin tavoin painavasta syystä vastoin valtion etua.

KHO:2021:37

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments