Välitystuomiossa ollut lausuma hallinnointimaksun ja välimiehen palkkion maksamisen keskinäisestä vastuusuhteesta ei ollut täytäntöönpantavissa

15.2.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:11 Ulosottokaari – Ulosottoperuste – Välimiesmenettely – Välitystuomio – Tuomion oikeusvaikutus – Täytäntöönpanokelpoisuus

Välimiesoikeus oli velvoittanut A Oy:n ja B Oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan välimiesmenettelyn kustannuksina Keskuskauppakamarille hallinnointimaksun sekä välimiehelle palkkion. Välitystuomion tuomiolauselman mukaan maksuvelvollisuus mainituista kustannuksista jakaantui asianosaisten keskinäisessä suhteessa siten, että B Oy vastaa niistä yksin. A Oy vaati mainitut suoritukset maksettuaan, että välitystuomio pantaisiin täytäntöön näiltäkin osin B Oy:tä vastaan.

Korkein oikeus katsoi, että B Oy:lle ei ollut välitystuomiossa perustettu täytäntöönpanokelpoista maksuvelvoitetta A Oy:tä kohtaan. (Ään.)

KKO:2021:11

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments