Työryhmä ehdottaa sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamista

23.2.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö asetti 1.3.2019 työryhmän selvittämään sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön muutostarpeita (VN/7198/2018). Työryhmän tavoitteena oli selvittää sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön ja tuomioistuinten sotilasjäseniä koskevien säännösten muutostarpeita. Työryhmän tuli arvioida sotilasoikeudenkäyntijärjestelmää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten kannalta sekä järjestelmän tarkoituksenmukaisuutta tarvittavan erityisasiantuntemuksen turvaamisen kannalta. Työryhmän tuli laatia esityksensä hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmä ehdottaa, että tuomioistuimen sotilasjäsenen toimikausi muutettaisiin viiden vuoden mittaiseksi. Lisäksi sotilasjäsenen palvelussuhdetta koskevia vaatimuksia muutettaisiin ja sotilasjäsenen asemaa koskeva sääntely siirrettäisiin kokonaisuudessaan lain tasolle. Tuomioistuimen päätösvaltaista ratkaisukokoonpanoa kevennettäisiin sellaisissa sotilasoikeudenkäyntiasioissa, joissa vahvempi kokoonpano ei ole tarpeen, eikä asevelvollisuudesta kieltäytymistä koskevia rikosasioita enää käsiteltäisi sotilasoikeudenkäyntiasioina. Lisäksi sotilasoikeudenkäyntiasioiden piiriä laajennettaisiin säädettyjen edellytysten täyttyessä kaikkiin rikoslakirikoksiin. Kaikkein vakavimmat muut kuin rikoslain 45 luvussa säädetyt sotilasrikosasiat käsiteltäisiin kuitenkin tuomioistuinten tavanomaisissa ratkaisukokoonpanoissa.

Työryhmässä oli edustettuna tuomioistuinlaitos, puolustusvoimat ja syyttäjälaitos. Sen sijaan asianajajakunta ei ollut edustettuna.

Mietintö: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162856/OM_2021_5_ML.pdf

Tiedote: Sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistaminen

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments