Tuomioistuinharjoittelun valintakriteerit muuttuvat

19.2.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­ma­rin­kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt muut­taa tuo­miois­tuin­har­joit­te­li­joi­den eli kä­rä­jä­no­taa­rien va­lin­taa kos­ke­via va­lin­ta­kri­tee­re­jä. Uusia va­lin­ta­kri­tee­re­jä so­vel­le­taan en­sim­mäi­sen ker­ran 23.2.2021 al­ka­vas­sa kes­ki­te­tys­sä va­lin­ta­me­net­te­lys­sä, jos­sa va­li­taan kä­rä­jä­no­taa­rit vuo­del­le 2022.

Muutokset kasvattavat työkokemuksen ja vähentävät opintomenestyksen laskennallista painoarvoa. Lisäksi ne selkeyttävät valintamenettelyä.

Työkokemuksen painoarvo kasvaa

Valintakriteerien keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Työkokemuksesta kolmelta vuodelta annettavia pisteitä nostetaan 3,0:sta 4,5:een. Pisteet kertyvät jatkossa siten, että ensimmäiseltä puoleltatoista vuodelta annetaan kaksinkertainen määrä pisteitä jälkimmäiseen puoleentoista vuoteen verrattuna. Pisteisiin oikeuttavan työkokemuksen määrittelyä selkeytetään.
  • Nykyisestä aineopintojen keskiarvosta siirrytään oikeusnotaarin tutkinnon arvosanoista laskettavaan painotettuun keskiarvoon. Pisteisiin oikeuttavan keskiarvon alarajaa lasketaan 3,0:sta 2,5:een. Alarajan ylittävältä osalta siirrytään portaattomaan pisteytykseen.
  • Yliopistoissa nykyisin käytössä olevan arvosteluasteikon (arvosanat 0–5) mukaisesti arvosteltujen oikeustieteen maisterin tutkielmien arvosanojen pisteytystä muutetaan.
  • Oikeustieteen lisensiaatin tutkinnosta annetaan jatkossa 1,0 pisteen sijasta 0,5 pistettä. Oikeustieteen tohtorin tutkinnosta annetaan edelleen 1,0 pistettä. Muista korkeakoulututkinnoista tai julkaisutoiminnasta ei anneta enää pisteitä.

Joka kolmas hakija on saanut harjoittelupaikan

Tuomioistuinharjoitteluun on hakenut vuosittain noin 350–400 henkilöä. Harjoittelupaikkoja on ollut noin 140. Harjoittelupaikan on saanut vähän useampi kuin joka kolmas hakija.

Tuomarinkoulutuslautakunta julistaa harjoittelupaikat haettaviksi keskitetysti kerran vuodessa. Valinta tapahtuu nimittämällä hakija käräjänotaariksi määräajaksi. Käräjänotaarit nimittää tuomarinkoulutuslautakunta. Valinnassa noudatetaan pisteytysjärjestelmää, jossa otetaan huomioon hakijan opintomenestys, opintojen perusteella tai muutoin osoitettu oikeudellinen osaaminen, työkokemus ja haastattelu.

Seuraava keskitetty valintamenettely alkaa 23.2.2021.

Lisätiedot: tuomarinkoulutuslautakunnan sihteeri Jaakko Turunen, p. 029 56 43443, jaakko.turunen@oikeus.fi / tuomarinkoulutuslautakunta.om@oikeus.fi

Uudet valintakriteerit löytyvät tuomarinkoulutuslautakunnan verkkosivuilta.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments