Toimittaja sai videotallenteesta kopion, koska sille kuvattuun ryöstörikokseen liittyvät henkilöt eivät olleet tunnistettavissa

17.2.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2020:17 Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Kopion luovuttaminen videotallenteesta – Yksityisyyden suoja

Hakija oli pyytänyt hovioikeudelta kopiota rikosasiassa todisteena olleesta videotallenteesta. Hovioikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että kopion antamisen ei ollut syytä olettaa voivan johtaa yksityisyyden suojan loukkaamiseen ja hyväksyi hakemuksen.

Hel­HO:2020:17

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments